Skip to content

Utmana Status Quo – Vilken strategi har du i en föränderlig värld?

De flesta av oss har lärt oss att sträva efter att vara effektiva på jobbet. Att implementera processer är en del av den strävan. Processer reducerar risken i en organisation, men varje lager av processer reducerar också förmågan att vara agil och lean, och kanske framförallt förmågan att vara anpassningsbar till möjligheter och hot.

Men i en snabbt föränderlig värld där vi inte längre kan förutspå framtiden och prognoser inte håller så borde fokus skifta till flexibilitet och motståndskraft.

Med tanke på ovanstående, så skulle jag vilja påstå att vi helt enkelt inte längre ska ha effektivitet som ledstjärna och ett mål att sträva efter. Det kanske till och med är tvärtom?

För att vara relevant som individ, produkt eller organisation så behöver vi slå oss fria från det rådande mantrat att vara effektiv. Istället behöver vi bli anpassningsbara, uppfinningsrika och omfamna variation.

Ett exempel på en organisation som har tagit till sig detta är The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

De vet inte vad, när eller vilken epidemi som kommer slå till. Därför vet de inte heller vilket vaccin eller vilka samarbeten som kommer behövas.

Ingen av deras strategier är fokuserade på effektivitet. Istället har de fokus på de okända.

  • “Just in Case” - de håller lager av undersökningsvaccin.
  • “Just in Time” - de investerar proaktivt i att kunna accelerera utveckling och produktion av vaccin.
  • Utan att de själva satt ett explicit namn på strategin (som de ovan) så investerar de i människor och deras interaktion. CEPI stöttar och koordinerar aktiviteter som strävar efter att förbättra vår kollektiva respons mot epidemier. De gör detta genom att bygga relationer, allianser och nätverk för att på det sättet minska sociala hinder och därmed möjliggöra bättre kommunikation som kan komma behövas vid svårare stunder.

Så vad är min motsvarighet till CEPI:s strategi?

  • “Just in Case” - kontinuerligt lärande. Stanna inte upp och var inte nöjd med din nuvarande nivå. Skapa en buffert genom att tillskansa dig nya färdigheter och ta till dig nya idéer. Gör saker du inte är bäst på. Lär dig. Var nyfiken. Alltid.
  • “Just in Time” - för att kunna accelerera snabbt och kunna få ut snabbt resultat så behöver du rannsaka ditt sätt att arbeta. Var pragmatisk och resultatorienterad.
  • “Investera i människor” - var öppen för nya bekantskaper och underhåll det nätverk som du har. Inse att det kan krävas lite investering.

Den gemensamma nämnaren som, jag ser det, är att inse sin sårbarhet och acceptera den (och inte se det som svaghet). Acceptera att du inte är perfekt och att du inte kan allt och ibland behöver överge gamla tankar, vanor och övertygelser. Inse att för att knyta an till folk så behöver du öppna dig och släppa in dem. 

I en föränderlig värld så är en expert kortlivad. Våra färdigheter och vår kunskap eroderar. Vad är det som gör att vi som verksamhets- och kravanalytiker blir mer “motståndskraftiga”? Vad är dina “Just in Case”, “Just in Time” och “Invest in People”?