Skip to content

Agil coaching – Varför ska man jobba i team?

Att vara agil coach är en väldigt bred roll och kräver väldigt olika förmågor. Det är allt från att vara mentor till chefer och olika agila roller, bygga högeffektiva team, bryta ner diffusa arbetspaket till krispiga stories till att designa organisationen och sätta upp metoder och verktyg för att effektivt stötta mätningar, utveckling av produkten och möjliggöra samarbete mellan teamen. Det är väldigt få coacher som har djup i alla dessa förmågor. Det blir så att coacher formar sina uppdrag utifrån vad de själva tycker är viktigt och har djup kunskap inom. D.v.s. val av coach är avgörande för vilken typ av coaching man får.

Jobbar man i team som tillsammans har alla de förmågor som krävs så blir resultatet riktigt bra. Det kan se ut ungefär så här. Varje del av organisationen har en huvudansvarig coach, men då de jobbar som ett team får organisationen en leverans som täcker alla förmågor som krävs. När en del av organisationen har ett specifikt behov som någon av de andra coacherna har en djupare kunskap inom så hjälps de åt att leverera ett högkvalitativt resultat till den delen av organisationen.

Det är naturligtvis viktigt att man sätter ihop teamet så att man täcker alla förmågor som krävs.