Skip to content

5 inledande frågor att ställa till intressenter

När man jobbar med att ta fram kraven i ett projekt så försöker man ofta få fram så mycket information som möjligt från intressenterna. Vilka frågor man ska ställa är givetvis beroende på när man kommer in i projektet, vilken roll man har, vem man intervjuar m.m. Några frågor är däremot alltid bra att ställa, för att få ut så mycket relevant information som möjligt om kraven, problemet och lösningen.

I det här inlägget tar jag upp några frågor som är bra att ställa i inledningsfasen när man kommer in och ska jobba med kraven eller verksamhetsanalys i ett projekt.

Hur skulle du beskriva problemet vi försöker lösa?
Det är alltid bra att få intressenterna att själva beskriva problemet som ska lösas, det kan vara stora skillnader i vad som betonas i problembeskrivningen. Om intressenter betonar helt olika delar av ett problem så är det viktigt att komma ihåg det, och bena ut vilket problem just den här intressenten menar är rätt problem som ska lösas.

Hur ser lösningen för det här problemet ut?
Precis som med beskrivning av problem så kan beskrivningen av lösningen ge en väldigt bra bild av vad olika intressenter värdesätter. Alla intressenter kanske inte är vana att beskriva problemet, men kan ge en tydlig bild av en lösning de tror skulle lösa problemet. Lyssna noga till beskrivningen av lösningen, och försök att be intressenten förklara hur den lösning de beskriver löser just det problem de nyss sagt ska lösas. Ofta finns stora luckor mellan grundproblemet och lösningsförslaget, lösningen kanske inte löser problemet utan ett annat problem.

Vad har gjorts tidigare för att lösa det här problemet?
Historiken kring problemet kan vara avgörande för varför en viss lösning förespråkas! Också bra fråga för att skapa förtroende för dig, att du vill veta vad som prövats och inte fungerat så ni inte gör om samma misstag igen.

Hur tänker ni avgöra om ni lyckats lösa det här problemet?
Det man mäter är det man faktiskt kommer jobba mot att uppnå. Resurser tilldelas inte i första hand för att lösa problem, utan för att uppnå mål, därför är det väldigt viktigt att man sätter upp mål som faktiskt speglar en lösning på det problem man syftar till att lösa.

Vad behöver ni (mest) från mig?
Glöm inte att definiera vad du själv ska leverera! Vad man tror att man ska göra, och vad olika intressenter tror eller tycker man ska göra kan vara helt olika saker.

/Jenny Ågren, Require AB