Skip to content

5 förtydligande frågor att ställa till intressenter

I mitt förra inlägg tog jag upp några frågor som är bra att ställa när man kommer in i ett projekt. I det här inlägget tar jag upp exempel på frågor som man kan ställa för att få ut mer eller ny information från de intressenter man jobbar med. Ofta handlar det om varianter på samma frågor, men det kan ändå vara bra att ha några i bakhuvudet.

Vilket problem löser det här?
Även om man från början frågat vilket problem som ska lösas, och även frågat vad är lösningen på det här problemet, så är det bra att upprepa den här frågan. Ofta hoppar intressenten över flera led, och det blir då oklart hur lösningen bidrar till att lösa det definierade problemet. För varje lösningsförslag kontrollera hur det bidrar till att lösa urprungsproblemet. Om det inte bidrar till att lösa det tidigare beskrivna ursprungsproblemet, då bör man utvärdera om urprungsproblemet är rätt definierat.

Vad betyder det?
Som vi nämnt i tidigare inlägg här på Kravbloggen är det lätt att det blir missuppfattningar i projekt. Att ställa förtydligande frågor eller be om exempel är grundläggande för att få ut så mycket information som möjligt. Man ska aldrig anta att betydelsen av något är givet, ord kan ha särskild mening hos just det företaget eller i olika kontexter.

Kan du ge ett exempel?
Att be om exempel kan såklart vara ett bra sätt att få en tydligare bild av problemet eller lösningen. Speciellt om man kommer utifrån och ska hjälpa till med krav- eller verksamhetsanalys kan exempel vara väldigt bra för att förstå en problematik.

Jag uppfattar att du säger (...), stämmer det?
Alla är inte vana att kommunicera på ett sätt som är entydigt och komplett, så som är tanken att man ska skriva krav. Ett sätt att underlätta för intressenten är då att redan i undersökningsfasen lägga fram vad man har uppfattat, och be om bekräftelse på det. Det är lättare att få en direkt respons om att man uppfattat fel i t ex en intervjusituation än två veckor senare när intressenten kanske inte är lika engagerad och involverad.

Varför förespråkar du den här lösningen?Olika intressenter har olika motivation, och att förstå motivationen bakom kan vara en viktig del i helheten. En intressents motivation till att förespråka en viss lösning kanske inte alls är den som man tror det är!