Skip to content

4 framgångsfaktorer för att kickstarta er AI-resa

Artificiell Intelligens (AI) är en maskins förmåga att genomföra uppgifter som vi vanligtvis associerar med det mänskliga sinnet, såsom uppfattning, resonerande, lärande, agerande, och kreativitet. Nya teknologiska framsteg inom AI har gjort det enklare än någonsin för bolag att förbättra sin business performance genom att utföra mänskliga uppgifter med teknologi.

 

Funderar ni på att utvärdera och implementera AI för att höja er business performance? Nedan delar vi med oss av vår erfarenhet inom området genom två kundcase att inspireras av!

 

Case 1 - Boosta lönsamhet med AI

Ett stort servicebolag upplevde operationella flaskhalsar och ineffektivitet på grund av en hög grad av manuella processer som hindrat bolagets skalbarhet.

För att adressera detta utvecklade Knowit, i tätt samarbete med kunden, en digital assistent som möjliggör tillväxt i bolaget utan behov av ökat manuellt arbete. Anställda fick möjlighet att spendera mer tid på värdeskapande aktiviteter genom att outsourca uppgifter till den digitala assistenten via email. Efter genomförande, fick anställda ett svar och den utförda uppgiften bifogad.

Ett exempel på en uppgift som automatiserades var kontraktsskrivning för nya kunder i kontrakthanteringssystemet. Totalt sett reducerade den digitala assistenten manuellt arbete (inom projektets scope) med upp till 50% och skapade en stark buy-in inom organisationen.

 

Case 2 - Kombinera arbetsflöden med AI

Kunden, verksam inom fastighetsbranschen, upplevde stora utmaningar på grund av en stor manuell arbetsbörda associerat med registrering av olika typer av data. Med många systemytor på plats, alla länkade till väldigt personberoende processer, får varje ärende genomgå en längre och ofta ineffektiv resa genom flera sammankopplade system.

Efter introduktion av en ”virtuell kollega”, kunde de olika processerna, med data från olika källor, konsolideras. Detta tillät användare att skicka in ärenden som antingen var delvis eller helt kompletta. Den virtuella kollegan kunde sen generera förutsägelser, skicka tillbaka ärendet till användaren för validering, och på så sätt komplettera registreringsprocessen.

Tack vare den nya virtuella kollegan minskade den manuella handpåläggningen inom organisationen med 35% inom de första sex månaderna. Pågående utveckling av processer hjälper till att skapa effektivitet och tid för värdeskapande aktiviteter inom organisationen.

lightbulb-outdoor-1 

Viktiga lärdomar från lyckade AI-implementationer

Artificiell Intelligens är inte längre framtidens teknologi, den är mer än redo att förbättra er verksamhet. För att supportera er framtida AI resa har vi summerat de viktigaste framgångsfaktorerna för att driva lyckade AI-implementationer:

  1. Fokusera på affärsperspektivet. Initiera er AI resa genom att adressera business-relaterade utmaningar, istället för att fokusera på tillämpningar av en specifik teknologi
  2. Börja enkelt innan ni skalar upp. Genom att reducera tiden från idé till proof-of-concept minimerar ni risker och accelererar realisering av värde
  3. Tvärfunktionellt samarbete. Att involvera både business och IT säkerställer att ni får ett holistiskt perspektiv, som möjliggör en effektivare och mer hållbar implementation
  4. Stärk personer genom teknologi. Lyckade AI-initiativ förstärker mänsklig potential, och skapar synergier mellan teknologi och människor. Genom att adoptera detta tankesätt förbättrar ni engagemanget hos anställda och tilliten till AI.

 

Är du nyfiken på att veta hur ni kan boosta ert bolags performance med teknologi? Kontakta oss för att lära er mer om hur ni kommer igång eller kommer vidare i processen!

 

Klicka här för att läsa vårt tidigare inlägg kring vikten av en bra strategi för AI-integrationer!