Skip to content

3 exempel på hur blockchain-teknologin gör skillnad

När man pratar om blockchains, teknologin bakom kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum, så kan man tro att användningsområdet inte sträcker sig längre än kryptomarknaden. Möjligheten att göra samhället säkrare och mer effektivt genom blockchain-teknologin kan låta helt absurt i mångas öron. Många utvecklare runtom i världen har dock upptäckt potentialen i maskineriet bakom kryprovalutorna och arbetar idag på olika projekt för att förbättra samhället på olika sätt.

Flyktingkrisen

FN:s organisation WFP (World Food Programme) använde blockchain-teknologin för att skicka ut kuponger av kryptovalutan Etherum. Valutan kunde sedan endast växlas in mot varor i affärer som deltog i eventet. Den plattform som hade tagits fram av Parity Technologies spårade och autentiserade överföringar för ca. 10,000 individer. Sedan januari 2018 så har över 100,000 flyktingar i Jordanien fått WFP-stöd genom utskick av kryptokuponger. Nästa mål är att expandera så alla 500,000 flyktingar i Jordanien ska kunna ta del av stödet från WFP.

Röstvalidering vid val

Hur eliminerar man allt slags fusk vid valtillfällen? Den frågan arbetar just nu Follow My Vote med att lösa genom att skapa en blockchain-teknologisk röstplattform. Lösningen kommer innebära att individer ska kunna rösta online genom verifierbar identifiering. Plattformen kommer även låta användare kunna spåra sin röst så att man kan se att ingen ändrat den från rösttillfället till rösträkningen. Genom att alla röster görs publika i ett anonymt register så kommer individer ha möjligheten att granska valet och kontrollera att röster inte ändrats eller tagits bort.

Välgörenhet

Organisationen BitGive har som mål att genom teknologin bakom Bitcoin förbättra friskvården och miljön över hela världen. Genom projektet GiveTrack som BitGive skapat så kan man följa sin donation i realtid och se i vad och var donationen spenderas. Hittills har donationerna lyckats leda till två vattenprojekt i Kenya och ett projekt om utbildning för att förhindra dödsfall i samband med barnafödande i Indien.

Dessa tre exempel är bara ett sandkorn i havet av idéer som människor runtom i världen arbetar med. Kanske är din organisation näst på tur att revolutioneras genom denna nya teknologi?


New call-to-action