Skip to content

Utan en strategi för att interagera med AI är det du som är marionett

Kan vi säga att vi de-facto redan befinner oss i en AI-driven värld? Jag skulle påstå - Ja! Vi kontaktas redan av många kunder som använder AI i sin dagliga verksamhet. Det som är mest intressant är att beslutsfattandets klassiska fallgropar också har accelererat! 

Picture1-Oct-20-2023-02-21-39-0712-PM

Jag tror att jag har identifierat att det saknas en väldefinierad strategi för hur vi interagerar med AI-modeller. Jag har sett att avsaknaden ofta leder till oavsiktliga konsekvenser och att vår egen bekräftelse-bias kan vara det största problemet. Och förresten, en ny term har redan dykt upp, "Automation bias". Hur vi är benägna att okritiskt acceptera svar från AI-modeller! Varför är det så lätt att bli förblindad av ett enkel och klart svar från en AI? 

Precis som en marionett styrs av sin dockspelare, naturligtvis oklart vem som är dockspelaren, kan bristen på ett effektivt tillvägagångssätt för AI-interaktioner resultera i att du som individ blir kontrollerad av verktyget istället för tvärt om – och kom ihåg att detta är ett ganska smart verktyg! 

Eftersom AI allt mer påverkar våra beslut, från personliga rekommendationer till kritiska affärsval, blir det viktigt att ha en tydlig plan nu. En organisation behöver vägledning för att undvika de potentiella fallgroparna med AI-interaktioner. 

Uppmärksamma särskilt: 

Begär olika synpunkter från AI:n 
Be AI:n att uttryckligen tillhandahålla argument, bevis eller synpunkter som skiljer sig från dina egna. 

Experimentera med olika versioner av ”Prompts” 
Använd varierade instruktioner för att se hur AI:n svarar på olika tillvägagångssätt 

Använd flera AI-modeller 
Lita inte bara på en AI-modell 

Ställ öppna frågor 
Ställ öppna frågor som uppmuntrar AI:n att ge ett nyanserat svar. Detta kan hjälpa till att förhindra AI:n från att helt enkelt bekräfta det du redan tror på. 

Reflektera kritiskt över alla svar 
Acceptera inte blint det första svaret du får. Korsreferera det med tillförlitliga källor och överväg om det är korrekt. 

Utmana dina egna antaganden 
Utmana dina egna antaganden och övertygelser. Om AI:n ger dig information som motsäger det du trodde, ta chansen att omvärdera. 

Var tydlig med just ditt mål 
Söker du information, ett annat perspektiv eller kreativ input? Att ha tydliga mål kommer att vägleda dig i interaktionen. Var medveten också så att målet inte innehåller ditt önskade svar. 

Välj din beslutsmodell klokt 
Vi har exempel på över 50+ beslutsmodeller, men alla är inte lämpade för alla frågor. Att använda den rätta är avgörande. Det påverkar förstås också vilka frågor du ställer. 

Din organisations AI-interaktionsstrategi innebär att förstå styrkorna och begränsningarna hos AI, fastställa riktlinjer rörande datasekretess, men också alla etiska överväganden. Det är viktigt att hitta strategier som undviker bekräftelse-tänkande och grupp-tänk. Din organisation behöver ta ställning till hur AI kommer att passa in i våra liv och  din organisations värderingar, kultur och särskilda affärsutmaning.  

Se till att utnyttja AI:s potential samtidigt som du behåller kontrollen valmöjligheterna, och se till att tekniken förblir ett verktyg och inte den som ”håller i trådarna”. 

Hör av dig för att hålla konversationen öppen! 

klicka här för att läsa mer om framgångsfaktorer för AI