Skip to content

3 verktyg för att skapa innehållsidéer för webben

Att arbeta långsiktigt med innehållet på en webbplats är en komplex uppgift. Ofta finns krav på att innehållet ska hålla hög kvalitet samtidigt som publiceringstakten ska vara konstant. Om de bra idéerna om vad innehållet ska handla om börjar ta slut kan det vara läge att börja arbeta metodiskt med idéarbetet. Det är ett bra sätt att säkerställa att idéerna alltid finns på plats när de behövs – och att de dessutom är bra idéer.

Tre viktiga verktyg för idéarbetet

En bra innehållsidé ska vara relevant för både användare, sökmotorer och för kommunikations- och marknadsföringsmål. Ett tips är att formulera innehållsidéer som rubriker. Det är ett bra sätt att utvärdera om de är tillräckligt tydliga och intressanta för att locka användare att klicka på dem. Tre arbetsverktyg som tillsammans gör idéarbetet hållbart över tid är: Metoder för idégenerering, en konkret innehållsstrategi och ett innehållsekonomiskt tänkande.

New call-to-action

1. Använd metoder för idégenerering

Metoder för idégenrering används inom många yrken där det är idéer som driver arbetet framåt. Exempel på sådana yrken är arkitekt, designer, författare, redaktör och produktutvecklare.

Metoderna består av övningar som på olika sätt stimulerar associationsförmågan, bryter invanda tankemönster och dämpar prestationsångest. Det som övningarna har gemensamt är att de ger startpunkter som idéer kan utgå ifrån. Oftast sker övningarna i grupp. Deltagarna hjälper då varandra framåt i idéarbetet.

2. Ha en konkret innehållsstrategi

En innehållsstrategi är grunden för ett lyckat innehållsarbete. Den kan utformas på olika sätt beroende på hur den ska användas. Om målet är att innehållsstrategin ska stödja en långsiktig innehållsproduktion och idéarbete bör den ge konkreta och detaljerade svar på frågorna: Vilket innehåll ska vi publicera? Varför ska vi publicera det? Vem ska vilja ta del av det? Hur och när når vi de personer som vi vill nå?

Metodiskt idéarbete handlar som sagt mycket om att skapa konkreta startpunkter som idéer kan utgå ifrån. Därför är det en stor fördel om så många sådana startpunkter som möjligt finns med i innehållsstrategin.

Två användbara startpunkter för idéarbetet som kan ingå i en innehållsstrategi är beskrivningar av ämnen och format för innehållet.

  • Ämnen ringar in det som innehållet i ett brett perspektiv ska handla om. Ett försäkringsbolag skulle kanske välja barnsäkerhet, trafiksäkerhet, skydd mot vardagsbrott och friskvård som ämnen för sitt innehåll. En trädgårdshandlare skulle kanske välja trädgårdsskötsel, växtkunskap, trädgårdsinredning och grillning.
  • Formaten ska kunna användas som mall för texter, videor eller ljudfiler. Exempel på format kan vara checklista, nybörjarguide, trendspaning, kunskapsartikel, tre snabba tips, eller trestegskurs. Genom att använda format som mallar för innehållet kan tempot i innehållsproduktionen öka. Samtidigt skapas både igenkänning och variation i innehåll.
  • I kombination kan ämnen och format underlätta idégenereringen eftersom de ger tydliga men samtidigt vida ramar för idéer. Till exempel, att hitta på vad en nybörjarguide för barnsäkerhet skulle kunna handla om, eller en trendspaning om grillning, är lättare än att tänka helt fritt.

3. Tänk innehållsekonomiskt

När idéarbetet har kommit igång med hjälp av metoder för idégenerering och en konkret innehållsstrategi – då är det dags att börja tänka innehållsekonomiskt. Det handlar om att utnyttja potentialen i varje idé maximalt.

Granska alla innehållsidéer en och en ur ett innehållsekonomiskt perspektiv, där du försöker se vilka möjligheter det finns att skapa så mycket innehåll som möjligt av varje idé, till exempel: Kan idén delas upp i flera mindre delar, som kan bli en intressant innehållsserie? Kan idén återanvändas efter en tid om detaljer hos den justeras? Väcker idén nya idéer, som skulle kunna bli relaterat innehåll? Kan idén paketeras olika för olika sociala kanaler? Kan idén vinklas om för att passa olika målgrupper?

Kom ihåg att det är viktigare att hålla hög kvalitet på innehållet än att öka mängden innehåll. Tänk därför innehållsekonomiskt med måtta. 

New call-to-action