Skip to content

Söker du nytt jobb?

Året har börjat mycket bra med hög fart inom de flesta områdena på Knowit Decision.  BI har blivit hett när alla företag/verksamheter har insett att digitaliseringen är förändringsdrivande och bra för dem.

Inom vårt bolag har vi hittat några områden som vi vill adressera och bli bäst på.

Först Customer Intelligence(CI) ett område som funnits länge men först nu tagit ordentlig fart. Inom CI ser jag att frågan ”vad vet vi om våra kunder?” blivit mer aktuell än någonsin. Många verksamheter har inte kontroll över all sin information inom detta område. Man vet inte alls mycket om kunderna. När man kommer till oss vill man arbeta individuellt proaktivt mot kundbasen med market automation. Vad vi och allt fler inser är att det innebär krav på datakvalitet med dataintegration, datatvätt, datakonsolidering och andra automatiserade dataåtgärder innan man kan göra rätt analyser och möta kunden rätt med rätt information. Inom detta område samarbetar vi med Salesforce.

Nästa område som fortfarande är hett men inte så effektivt är planering/budgetering och annan data-driven verksamhetsplanering. Här använder företag ofta excel vilket innebär att man får en begränsad helhetsbild och att analyser och uppföljning av aktiviteter kopplade till styrningen saknas. Inom IT har det kommit flera metoder och produkter som effektiviserar styrningen men få företag har tagit steget att använda BI:s fulla kraft här. Inom detta område samarbetar vi med Anaplan.

Ett tredje område som rör på sig i en spännande riktning är industrin. Jag möter allt fler bolag som vill koppla upp sina maskiner och få ut informationen från dem och använda den för att förebygga problem och på så sätt erhålla ett bättre proaktivt underhåll. I de fall när kunder köper maskiner från industribolaget vill man också oftare erbjuda mina sidor och/eller analysuppföljning av nyttjande och problem precis på samma sätt som Apple och Microsoft har koll på de produkter/prylar som vi använder från dem. Inom detta område samarbetar vi med Microsoft.

Det fjärde heta området som vi hanterar är utvecklingen av datalagret. I många verksamheter är datalagerutvecklingen långsam och avancerad. Mycket beroende på att man arbetar metodiskt och måste förstå samband och struktur noga innan man genomför ändringar. Datalagrets kvalitetssäkring är också kostsam men väldigt viktig i en förtroendediskussion. För att komma fram snabbare med detta har vi på Knowit investerat en hel del kunskap inom Warehouse automation som vi tror är framtiden. Detta för att Warehouse Automation verkligen påskyndar bygge, ändringar och förvaltning. Inom detta område samarbetar vi med Wherescape och TimeXtender

Det femte området där det händer saker är självbetjäning. Allt fler nyexaminerade är vana att hantera sin egen data. Därför har produkter som ger den anställde egna möjligheter till analys tagit över BI-marknaden. Många vill inte bara konsumera data utan även förbereda, förstå och analysera det data man dagligen använder i arbetet. På Knowit hjälper vi många verksamheter igång med detta genom utbildning, guider och självbetjänande lösningar. Inom detta område samarbetar vi med Qlik, Tableau och Microsoft PowerBI.

Till sist området avancerad analys. Här har våra kunder nu vaknat till och insett att man med hjälp av Big data, AI, statistik och machine learning kan låta datat hjälpa till med prediktion, segmentering, datamining, grupperingar och analyser. Denna analys kan göras både på små datamängder och på gigantiska! Jag tycker det är roligt och bra att algoritmer har blivit fräckt och att datatrolleri har blivit så trendigt att alla verksamheter behöver en datascientist. Man får tacka google och facebook för att de har introducerat detta på ett så spännande sätt att alla måste förhålla sig till det. Inom detta område använder vi mestadels open source produkter men även produkter som Alteryx och Tableau..

Så som ni ser ovan finns det väldigt mycket roligt att göra och utveckla sig inom 2017. Sök gärna jobb hos oss om du vill vara med och bygga det nya data-drivna samhället!