Skip to content

Följ Knowits spännande satsning på värdebyggande avancerad analys!

I dag påbörjas en ny blogg-serie kring vårt arbete med Big Data/Avancerad analys. Vi kommer i en serie inlägg belysa detta ämne från flera olika håll.

Detta för att data och analys berör oss alla allt mer då vi lämnar många digitala spår efter oss. Vi ser ju detta dagligen exempelvis ikväll i SVT:s uppdrag granskning.

För mig som har fått vara med i dessa projekt är det fantastisk att se att det inte bara är en massa prat utan att det verkligen ger stort värde samt driver den datadrivna företagsutvecklingen.

bigdata2

Vad som har överraskat mig är att de snabba lösningar vi byggt direkt har visats för CIO, CTO och CEO och detta gäller inte bara de mellanstora utan även hos de riktigt stora drakarna. Flera har även gått vidare och spelat in filmer och/eller tagit fram marknadsmaterial baserat på de här nya insikterna. Några har också använt detta för att förändra verksamheten och ändra den strategiska affärsinriktningen.

Samtidigt ger de stora datamängderna, stora variationen, kraven på prestanda nya utmaningar att hantera. Och även om mycket kan hanteras med molnlösningar ställer det nya krav på organisation, kompetens och IT. Vi har själva börjat anställa och rekryterar data scientists då vi ser att behovet av den kompetensen ökar.

Jag hoppas att vår blogg-serie kommer att ge dig bättre kunskap, förståelse och insikter inom det här området och att det ger inspiration till en egen satsning.

PS: Det finns även en LinkedIn grupp för detta https://www.linkedin.com/groups/8508699