Skip to content

Stort intresse för Advanced Analytics på Knowit!

Vårt seminarium om Advanced Analytics på Knowit Decision i Göteborg lockade många och blev snabbt fullbokat. Lokalerna fylldes av intresserade med frågor kring Big Data och hur man får det att hända på riktigt. Vi fick igång en riktigt bra diskussion och här kommer en summering och översikt även för er som tyvärr inte fick plats denna gång.

Avancerad analys: metod och värde

Först ut på scen var vår erfarne data scientist Fredrik Moeschlin som beskrev process och metod för att få till värdebyggande lösningar. Han påpekade hur viktigt det är med ett startup-tänk. Fokusera på nyttan och processen för att komma dit istället för teknik och lösning. Det är lättare än du tror att komma igång och om du har ett labb-tänk kan du snabbt utvärdera om ett koncept kan bära. Sätt förväntningarna rätt och se avancerad analys som en metod för att få djupare insikt och förståelse, snarare än något som leder till ett nytt system i produktion. Det datadrivna arbetet kommer att väcka nya infallsvinklar och frågor som du inte visste var viktiga. Här bygger du värdet.

Datadrivet innovationsarbete – Wireless Car

Alla vill se det hända i praktiken och här delade Wireless Car med sig av unika erfarenheter. De driver området med grundtanken att dina data är lata – du måste ta dem till gymmet och låta dem arbeta. I rollen som "personal data trainer" utforskar de möjligheter med avancerad analys och är öppna med att endast två av tio projekt lyckas. Men det räcker för att räkna hem investeringarna! Flera exempel visades på "Big Data-lösningar" som tillför stort värde baserat på telematik (data från fordon och andra devices). Det är viktigt att både söka bättre svar på de frågor vi redan ställt oss och samtidigt upptäcka viktiga frågor som vi aldrig svarat på tidigare.

Implementations

Alla branscher behöver tänka till

Ett datadrivet arbetssätt öppnar möjligheter inom alla områden och i ett ytterligare exempel fick vi se framgångar inom medicinteknik. Nyckeln är att börja smått och här kan Knowit ge stöd med Data Scientist-funktionen för att snabbt börja bygga verksamheten. Här såg vi också hur Big Data och Advanced Analytics är viktigt för marknadsföring och hur det ger input till nya satsningar.

Visualisering – det nya svarta

Ett genomgående tema under seminariet var visualisering. Rätt och enkelt visualiserade data ger nya möjligheter till information och insikt. Två filmer med animerade data visade tydligt att avancerad analys inte bara är något man pratar om utan även något som visualiserat skapar bättre förståelse, nya frågor och nya tjänster och affärer.

Stort tack till alla engagerade deltagare!