Skip to content

WCAG 2.2 är nu officiellt de nya riktlinjerna

Som vi har längtat efter WCAG* 2.2! Redan för ett och ett halvt år sedan pratades det om utkastet till de nya riktlinjerna. Nu är det inte längre ett utkast utan de officiella rekommendationerna från W3C (The World Wide Web Consortium). Det här innebär att WCAG 2.2 är det som rekommenderas att följa för att en webbsida ska uppfylla en bra standard. Det är dock inte lagkrav än, men kommer så småningom att bli det. 

 

Hur skiljer sig då WCAG 2.2 mot sin föregångare WCAG 2.1? 
Framgångskriterierna i 2.1 är exakt detsamma, ord-för-ord, i 2.2 med ett undantag: 4.1.1 Parsing. Framgångskriteriet 4.1.1 Parsing är utdaterad och har tagits bort från WCAG 2.2. Utöver det har nio nya framgångskriterier lagts till i den uppdaterade versionen som främst fokuserar på att göra webben mer tillgänglig för människor med en kognitiv- och/eller synnedsättning.    

 

De nya framgångskriterierna i WCAG 2.2 är följande: 
I riktlinje 2.4 Navigerbart har det tillkommit tre nya kriterier som fokuserar på fokusmarkering. Det blir nu tydligare att fokusmarkeringen ska synas och vara tydlig på sidan.   

  • 2.4.11 Fokus är inte skymt (minimum) (AA) - Innebär att när en komponent får tangentbordsfokus så ska komponenten vara delvis synlig. 
  • 2.4.12 Fokus är inte skymt (utökad) (AAA) - Innebär att när en komponent får tangentbordsfokus så ska komponenten vara helt synlig. 
  • 2.4.13 Fokus Utseende (AAA) - Innebär att fokusmarkering ska ha en tillräcklig storlek och kontrast. För att uppnå denna punkt bör fokusmarkeringen bestå av en solid 2 CSS-pixel tjock omkrets och ha ett kontrastförhållande på minst 3:1.  


I riktlinje
2.5 Inmatningsalternativ har det tillkommit två nya kriterier som fokuserar på att underlätta för personer med nedsatt motorisk- och/eller kognitiv förmåga. 

  • 2.5.7 Dragrörelser (AA) - All funktionalitet som kräver att användaren måste dra ett element från en position till en annan ska gå att utföra på ett alternativt sätt för de som inte kan utföra denna rörelse.   
  • 2.5.8 Storlek på klickbara ytor (minimum) (AA) - Klickbara ytor ska vara minst 24 gånger 24 CSS-pixel.    


I riktlinje 
3.2 Förutsägbart har det tillkommit ett nytt kriterium främst för att underlätta för personer med en kognitiv nedsättning. Det ska vara enkelt att hitta och få hjälp. 

  • 3.2.6 Konsekvent hjälp (A) - Kontaktuppgifter, självhjälp, chattbot etc. ska befinna sig på samma ställen om de finns på flera sidor.  


I riktlinje 
3.3 Inmatningsstöd har det tillkommit tre nya kriterier som främst ska underlätta för personer med en kognitiv nedsättning. Det ska inte vara komplicerat att autentisera sig på en webbsida. 

  • 3.3.7 Upprepad inmatning (A) - Användaren ska inte behöva mata in samma information fler än en gång per session. 
  • 3.3.8 Tillgänglig autentisering (minimum) (AA) - Användaren ska inte behöva lösa, komma ihåg eller översätta något för att kunna logga in.  
  • 3.3.9 Tillgänglig autentisering (utökad) (AAA) - Användaren ska inte behöva känna igen objekt eller bilder för att kunna logga in.  


De nya kriterierna fokuserar väldigt mycket på att underlätta för människor med en kognitiv nedsättning, vilket bland annat inkluderar personer som har minnessvårigheter, svårt att ta till sig information och svårt att förstå instruktioner. Genom att uppfylla dessa kriterier kan man förbättra upplevelsen av webben till flera människor, inte bara de som har en permanent kognitiv nedsättning. Även de som har tillfälliga och kontextuella nedsättningar som exempelvis stress, trötthet eller jobbar i ett öppet kontorslandskap med mycket störningsmoment kan få en förbättrad upplevelse genom att webbsidan uppfyller dessa kriterier.
 

 

Tveka inte att kontakta oss på Knowit Experience för hjälp med digital tillgänglighet!

*WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines som på svenska även kallas Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll.