Skip to content

Nya tillgänglighetslagen - vad innebär den i praktiken?

Onsdagen den 3 maj klubbade riksdagen igenom beslutet om att större tillgänglighetskrav ska ställas på produkter och tjänster. Förslaget bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv och lagen kommer träda i kraft den 28 juni 2025. 

Lagens namn kommer vara ”lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet” – ett väldigt diffust namn med andra ord, med det gör den inte mindre viktig eller för den delen efterlängtad. Den nya lagen är ett viktigt steg mot ett mer inkluderande och jämlikt samhälle där alla ska ha rätt att ta del av information och tjänster.  

För de som inte redan vet eller behöver friska upp minnet innebär EU:s tillgänglighetsdirektiv att alla, oavsett förmåga, ska kunna utföra tjänster och ta del av information på en webbplats. Alla medlemsländer i EU har samma minimumkrav när det gäller digital tillgänglighet. 

Vad innebär då den nya lagen i praktiken?  

Den nya lagen kommer självklart ställa större krav på företag att se till att deras webbplatser, produkter och tjänster är tillgängliga och lever upp till de nya EU-kraven. Skulle företag inte leva upp till kraven riskerar de viten och att tjänsten eller produkten tas bort från marknaden.  

Den nya lagen kommer också innebära att fler produkter och tjänster kommer bli enklare att använda och skapa bättre användarupplevelser, för alla. För att det många kanske inte tänker på är att en lösning som är anpassad och tillgänglig för en person med en permanent funktionsnedsättning även förbättrar användningen för en person med en tillfällig eller kontextuell nedsättning. Ett exempel är att en lösning som underlättar för en person som enbart har en arm, det vill säga en motorisk nedsättning, kommer även underlätta för en person som brutit ena armen eller för någon som tillfälligt bär något med ena armen.  

NY_tillgänglighet

Illustration baserad på Elisabeth Aguileras illustration för Arbetsförmedlingens Tillgänglighetslista

 

Lagen kommer gälla allt från e-handel till banktjänster. Det innebär att produkter som datorer, smartphones, betalningsterminaler, kontantautomater, biljettförsäljnings- och incheckningsautomater samt självbetjäningsautomater kommer få större krav på att vara tillgängliga, framför allt för äldre personer och för personer med olika funktionsnedsättningar. Det här gör att behovet av tjänster inom digital tillgänglighet kommer öka i såväl Sverige som i EU. Accessibility Cloud AB har därför lanserat en ny digital tjänst för att möta den ökade efterfrågan, vilket Dagens industri var först med att nämna. Den nya tjänsten från Accessibility Cloud är en plattform som underlättar analys av tillgänglighet. I plattformen kan webbplatsägarna mäta hur väl de lever upp till de nya lagkraven. Vi på Knowit Experience är stolta partners med Accessibility Cloud. 

På Knowit Experience arbetar vi dagligen med tillgänglighet utifrån WCAG 2.1 och har redan börjat diskutera och implementera WCAG 2.2 (som planeras att publiceras under 2023 - Q3) till några av våra kunder för att arbeta proaktivt och ligga i framkant när det kommer till digital tillgänglighet och inkludering. Det kan vara bra att påbörja arbetet med tillgänglighet redan nu ifall man vill hinna leva upp till kraven innan den nya lagen träder i kraft 28 juni 2025.  

 

Tveka inte att kontakta oss på Knowit Experience för hjälp med digital tillgänglighet, vi har tillgänglighetsexperter som är certifierade genom IAAP! 

 

*WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines som på svenska även kallas Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll.