Skip to content

Vinster med integrering av ESG i bolagets affärssystem

Vi har tidigare pratat om vikten av en ESG-strategi och vanliga utmaningar som förekommer vid hantering av ESG-data. Låt oss titta på tre framträdande praxis som vi identifierat för att maximera värdet av ditt stöd för ESG-rapportering.

 

1.    Prioritera spårbarhet innan det blir ett problem
ESG-rapportering är idag en manuell ansträngning och improvisation med bristande struktur och konsekvens. När ESG-rapportering blir ett efterlevnadsmandat, blir spårbarheten av rapporterings- och planeringsdata det också. Molntjänster som stödjer hanteringen av ESG-data kommer därför vara det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet för många bolag att möta krav från revisorer och tillsynsmyndigheter.


2.    Se till att rapporteringsverktygen stödjer kopplingen mellan ESG och affärsvärde
En vanlig missuppfattning kring ESG idag är att det sker på bekostnad av kortsiktig framgång och tillväxt, då det ställer höga krav på verksamheter att utveckla och tydliggöra sina långsiktiga värderingar och efterlevnad av dessa. Det är dock inte helt sant. Det är möjligt att driva klimatförändringar och ansvarsfulla inköp, och samtidigt ge värde till aktieägare och öka intäkterna.

En granskning från New York University 2021 av mer än 1 000 studier gjorda mellan 2015–2020 fann starka bevis på att bolagens hållbarhetsinitiativ leder till bättre ekonomisk prestation. Där man kunde se att förbättrad riskhantering och större innovation bidrar till majoriteten av värdet. Studien fann också att investeringar i ESG-strategier kan ge verksamheter ett betydande skydd under en social eller ekonomisk kris.

Varje bolags ESG-initiativ och resa är unik; det kan innebära fördelar som stärkta relationer med tillsynsmyndigheter, förbättrat personalengagemang eller nya intäkter från produkt- och tjänsteinnovation. Däremot kommer det vara avgörande att hitta ett rapporteringsverktyg som identifierar kopplingarna mellan ESG och affärsvärde och kvantifierar samt kommunicera effekterna av dem.

3.    Investera i integrationen mellan affärssystem och ESG-rapporteringsverktyg 
ESG-strategier påverkar hela bolaget vilket innebär att rapporteringsverktyget måste dra in och syntetisera data från en mängd olika källor, både inom och utanför bolaget. Följaktligen är affärssystemet (ERP) en viktig källa, inklusive HR- och SCM-stöd. Helst bör du ha färdigställd integration mellan dina ESG- och ERP-system för att maximera prestanda, noggrannhet och flexibilitet.

 

Att prioritera ESG-arbetet förbättrar ett företags finansiella ställning genom att ge kostnadsbesparingar genom effektivitetsförbättringar, minskad risk och ökad lönsamhet och tillgång till nya marknader.   

McKinsey och Companys forskning kopplar ESG till kassaflödet på fem sätt:

Underlättar organisk tillväxt
Minskar kostnader
Minimerar regulatoriska och juridiska ingrepp
Ökar de anställdas produktivitet
Optimerar investeringar

Att förutsäga och planera hur dessa värden skapas i organisationen är det viktigt att implementera ett affärsstöd för ESG som kan nå över hela verksamheten och sömlöst anpassa sig till förändrade krav som vi ser kommer tillkomma i framtiden. 

Vikten av att bygga in ESG i affärsmodellen är tydlig. Att implementera ett ESG-initiativ inom det egna bolaget kan vara utmanande, men med rätt resurser kan arbetet underlättas. Att genomföra en analys utifrån det egna bolaget, vilka ramverk som appliceras, samt att engagera hela organisationen är ett bra första steg. Att sätta upp mål hjälper till att mäta och säkerställa framsteg. ESG-initiativ tillåter bolaget att förbli konkurrenskraftigt och att fortsatt vara relevant i framtiden på en marknad där detta blir en allt starkare avgörande faktor för bolags överlevnad.

 

I vårt föregående blogginlägg noterade vi två vanligt förekommande utmaningar vid säkerställning av hög kvalitet vid hantering av ESG-data. Läs inlägget här.