Skip to content

Vi lägger in en ny växel inom samhällssäkerhet

Vi vill skapa ett digitalt samhälle där alla medborgare känner sig trygga. Tyvärr är det inte så idag. Därför lägger vi i en ny växel. Vill du vara med?

Vårt samhälle är idag helt beroende av it. Det är bra – vi kan göra helt andra saker än tidigare samtidigt som artificiell intelligens, självkörande bilar och annan spännande teknik kommer revolutionera vår vardag. Däremot måste vi nu ta hand om riskerna som detta medför innan det är för sent.

Vi har redan en satsning inom samhällssäkerhet där tjänster och verksamheter som är viktiga för Sverige ingår. Men nu söker vi en fanbärare för området och fler konsulter som operativt kan stötta våra samhällsviktiga kunder inom säkerhetsskydd, NIS-direktivet, cybersäkerhet eller kritisk infrastruktur.

Vill du vara med? Vi behöver bli fler för att driva debatten och kunna stötta våra viktiga kunder. Då får du jobba med några av Sveriges främsta jurister och it- och informationssäkerhetsexperter inom området. Samtidigt har vi förändringsledare och verksamhetspecialister inom till exempel myndigheter, kommuner, energi, finans och telekom. För att inte glömma experter inom framtidens säkerhetsutmaningar inom bland annat artificiell intelligens, IoT och självkörande bilar.

Just nu söker vi:

Områdesansvarig inom Samhällssäkerhet som vill stå på barrikaderna och leda satsningen

Jurist med lång erfarenhet av säkerhetsskydd

Seniorkonsult inom Samhällssäkerhet som kan cybersäkerhet, säkerhetsskydd, NIS-direktivet och/eller samhällskritisk infrastruktur


Ser fram mot att jobba med dig!
Peter Lindstedt