Skip to content

Vi införde Scrum – varför löste sig inte kravhanteringen?

De senaste åren har Scrum varit i ropet inom IT-branschen. Allt fler företag prövar det och överger byråkratiska och fyrkantiga sätt att bedriva utveckling. Ibland beskrivs Scrum som något som löser alla tänkbara problem. Många företag har också stor nytta av det, även om det inte passar alla.

Det finns dock en hake med Scrum. Ofta rullas det ut på utvecklingsavdelningen, och det är här entusiasmen finns. Nu ska utvecklingen ske enligt Scrummetodiken! Lappar sätts upp på tavlor och sprintar införs. Nu ska företaget arbeta agilt! Även test rycks med, det ingår ju numera i sprintarna.

Men vart tog kravhanteringen vägen? Ofta blir den bortglömd, det är ju för utvecklarna som Scrum införs. Scrum är väl en utvecklingsmetodik? Tyvärr har företaget någonstans på vägen glömt att det är fler personer involverade i utvecklingsprocessen än utvecklarna. Visst kan det vara så att utvecklingen har blivit effektivare, men det räcker inte att göra saker fort. Företaget måste göra rätt saker.

Kravhanteringen fortsätter att fungera som tidigare på företaget. Här finns det byråkratiska och fyrkantiga arbetssättet kvar. I praktiken kan det vara vattenfallsmetodik; mängder med krav samlas in i en jätteprocess och kastas sedan över det vattentäta skottet som en klump till scrumorganisationen.

Mängder av fördelar med Scrum försvinner när kravhanteringen inte tillåts vara en del av processen. Varför ska vi ha snabb utveckling om kraven redan är föråldrade när utvecklingen börjar? Vad har vi för nytta av att vara flexibla i utvecklingen när kraven ändå inte är det? Även om kravhanteringen är briljant så kommer det fortfarande att finnas problem i det vi utvecklar om kravhanteringen inte tillåts delta i processen. Det är tillsammans vi kan skapa synergieffekter.

Funderar ni på att införa Scrum? Glöm inte kravhanteringen.

/Sandra Ekman, Require AB