Skip to content

"Vi gör samma fast bättre"

Ett problem många företag som ska utveckla en ny produkt har är att de utgår från den produkt de har på marknaden idag – ”Vi utvecklar samma fast bättre”. I praktiken innebär det att man tar sin gamla produkt och lägger till lite funktionalitet eller förbättrar prestandan något.

Jag anser att det är helt fel väg att gå. Man blir inte världsledande på det sättet. Varför ska man överhuvudtaget utgå från en produkt som redan är gammal? Den stora utmaningen ligger i att definiera vad som behövs i framtiden, oavsett tidigare produkter.

Vad vill vi åstadkomma med produkten i framtiden, vilka behov vill vi tillgodose? Utgår man från gamla produkter finns risken att man designar något som inte ens längre kommer att vara aktuellt när nästa produkt är färdig eller ens egentligen är särskilt aktuellt redan när det nya projektet startar.

Självklart ska man använda sig av erfarenhet och den kunskap man har om tidigare produkter. Ingen ska behöva uppfinna hjulet igen och igen. Men, utgå inte från en gammal produkt när ni definierar vad den nya produkten ska klara av. Först när ni bestämt er för det är det värt att titta på era tidigare produkter för att se om teknik går att återanvända och om det finns uppenbara fördelar med den som är värda att lyfta vidare.

Hur tror ni Apple gjorde när de utvecklade Iphone? Vet ni vad jag tror gjorde dem till vinnare? De hade ingen telefon att utgå ifrån. De hade ingen produkt att göra ”samma fast bättre”. Så de var tvungna att tänka helt nytt. De funderade över hur de ville att en telefon skulle fungera i framtiden – och plötsligt sålde de fler telefoner än någon annan.

Men så hände något. Plötsligt hade Apple en telefon att utgå från. Och vad hände? Iphone 4 blev bara Iphone 4s – en Iphone 4 fast lite snabbare och lite fler funktioner. Iphone 4s blev Iphone 5 – en Iphone 4s som var lite lättare och lite snabbare. Ni vet hur reaktionerna blev? Inte ens i närheten så positiva som när Iphone 3g kom. Jag säger inte att man måste revolutionera marknaden varenda gång man släpper en produkt, men exemplet med Apple visar vilka möjligheter som faktiskt finns om man slutar tänka ”samma fast bättre”.

/Staffan Melin, Require AB