Skip to content

Vi besöker Googles lansering av Region Finland!

Foto: Niklas Hoffstedt

Google är på stark frammarsch inom moln-området och är också först ut av de "tre stora", Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud att erbjuda en nordisk region.

Region Finland, som faktiskt redan är tillgänglig i Google Cloud har tre tillgänglighets-zoner (availability zones). En tillgänglighets zon är helt fristående från övriga zoner i samma region, med egen ström-matning, egen kyla, eget nätverk osv.

Compute_Engine_-_cryptobot_-_Finland

Att lansera tre zoner direkt visar på Googles stora ambitioner med sin molnsatsning. För att jämföra med någonting så lanserade Amazon tidigare i år en ny region i Osaka, Japan, med endast en tillgänglighets-zon, det är alltså inte en självklarhet att molnleverantörer alltid erbjuder flera zoner. Google planerar också en region i Osaka och det blir mycket spännande att se om Google kommer att ha samma strategi där, att erbjuda flera tillgänglighets-zoner direkt från start!

Ur ett nordiskt perspektiv är det självklart jätteroligt att Google väljer att satsa just i Norden, det ger oss möjlighet att ännu lättare leverera tjänster med hjälp av molnet till kunder i vårt största verksamhetsområde.

Näst på tur när det gäller lansering av nya regioner är Amazon som kommer att öppna upp region Stockholm inom kort. Därefter följer Microsoft Azure som kommer att lansera inte mindre än två nya regioner, Norway-West och Norway-East 

Foto: Niklas Hoffstedt