Skip to content

Tre egenskaper som kännetecknar framtidens organisationer

I våra tidigare blogginlägg har vi gjort spaningar kring hur förändringsarbetet och ledarskapet troligtvis behöver omformas för att anpassas till en digitaliserad, globaliserad och snabbförändlig värld. Själva organisationen då? Kommer den traditionella organisationsmodellen hålla även i framtiden? Troligtvis inte enligt många experter. Teal, Agile och Design thinking är några filosofier som du kanske har bekantat dig med, men om man går bortom teorin bakom dessa och andra liknande modeller kan man se tre tydliga trender som ofta återkommer när framtidens organisation beskrivs:

1 Nätverk istället för pyramider
I en värld som ändras i allt snabbare takt gäller det att organisationer raskt kan anpassa sig efter förändrade marknadslägen och villkor. Avancerade hierarkier och långa, byråkratiska beslutsvägar segar upp organisationens anpassningsförmåga och tröga organisationer kommer att ha svårigheter att hänga med i utvecklingen. Att istället decentralisera beslutsfattandet gör däremot organisationen snabbfotad och flexibel. Detta kan göras genom att anamma en plattare organisationsstruktur med tvärdisciplinära team som samlas kring specifika uppgifter och i möjligaste mån är självstyrande. En gemensam riktning sätts från ledningen, men beslutsfattandet är i hög utsträckning delegerat till dessa självstyrande enheter som själva kan ta steg i linje med företagets övergripande målbild och vision.

2 Värderingar och meningsskapande
När företag behöver vara redo att ändra sin affärsmodell efter förändrade omständigheter kan företagsidentiteten inte vara alltför avhängig av vilken produkt eller tjänst som företaget levererar. Vad kommer då att vara det som lockar rätt kompetens till företaget? Vad blir ledstjärnan i verksamheten? Jo, det icke-materiella värdet som företaget erbjuder sina kunder och sina medarbetare. Värderingarna och visionen anger vilket avtryck organisationen vill göra i sin omvärld, de förenar medarbetarna och skapar känslan av att arbeta mot ett större syfte.

3 Iteration och snabba cykler
Då marknaden ändras snabbt kommer konceptutveckling och innovation bli en allt viktigare del av företagets verksamhet. För detta krävs en öppen kultur som uppmuntrar kreativitet och skapande. Genom att snabbt skapa prototyper som testas mot marknaden kan företaget känna av åt vilket håll markandsvindarna blåser, varför arbetssätt behöver stärka interaktionen med marknaden och inte tvärtom. För att skapa en öppen och innovativ kultur behöver ledarna vara förebilder genom att uppmuntra medarbetare att testa nya idéer och ge dem utrymme att misslyckas.

Sammanfattningsvis ser vi framför oss en organisation bestående av självstyrande enheter, som har en öppen och tillåtande kultur och som snabbt kan anpassa sig och ta steg i enlighet med företagets värderingar och marknadens input. Om du nu ser till din egen organisation, hur efterlevs dessa tre områden hos er?