Skip to content

Väntar ni också otåligt på den nya EU Data Act?

Den 9 mars 2021 presenterade EU-kommissionen sin vision för EU:s digitala omställning fram till 2030. Ett resultat av denna omställning är bl. a. ett antal nya regelverk som kommer att påverka de flesta av oss i Europa. Bland dessa regelverk har vi bland annat förslaget om ett nytt regelverk beträffande AI. I förslaget om den nya AI-förordningen delas AI-system in i olika nivåer beroende på risken för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Förslaget är omfattande och innehåller otydligheter mellan tillämpningen av detta regelverk och dataskyddsregleringen i GDPR.

En annan reglering som är på väg är EU Data Act. Läckta dokument avslöjade att kommissionens utkast som skulle ha publicerats idag kommer att innehålla bestämmelser om delning av data, villkor för åtkomst av offentliga organ, internationella dataöverföringar och molnbyte. Enligt de läckta uppgifterna kommer de nya reglerna att gälla för tillverkare av uppkopplade produkter, digitala tjänsteleverantörer och användare i EU. Förslaget diskuterar hur data som genereras i hela EU "ökar exponentiellt", men uppgifterna är "koncentrerade i händerna på relativt få stora företag."1

Enligt de läckta uppgifterna innebär förslaget att varje användare, individ eller organisation, ska ha tillgång till den data som denne bidragit till att generera. Omvänt bör anslutna produkter och relaterade tjänster, inklusive virtuella assistenter, tillgängliggöra data för användaren på ett standardiserat sätt. Användaren kommer att kunna använda denna data eller dela med sig av den med tredje part.

Jag har många tankar och funderingar kring hur detta regelverk kommer att förhålla sig till GDPR och den kommande AI-förordningen. Nu har jag väntat otåligt på utkastet på detta spännande regelverk, men inget har hittills publicerats på kommissionens webbplats. Jag får helt enkelt uppdatera er om detta spännande regelverk i mitt nästa inlägg. Men innan jag avrundar detta inlägg så ber jag min kollega Henrik Aldermo att ge oss en reflektion kring de läckta uppgifterna om detta regelverk.

‘‘Utöver de legala aspekterna, tänker jag att det finns många tekniska utmaningar i hur man ska separera det data som man behöver dela med sig av. Det blir också intressant att se vilka merkostnader förslaget innebär för marknadens aktörer”, säger Henrik Aldermo, Cloud Solutions Architect på Knowit Solutions.