Skip to content

Välkommen Marie Sjöberg!

Knowit Digital Law växer! I mitten av augusti välkomnade vi Marie Sjöberg. Varmt välkommen, Marie!
 
Marie kommer närmast från Säkerhetspolisen där hon har arbetat de senaste sju åren. Hon är jurist och har arbetat i ledande befattningar.
Bild_Marie (2)
 
Berätta lite mer om din bakgrund!
 
Jag är jurist i grunden och har den större delen av min erfarenhet från Polisen och nu senast Säkerhetspolisen. Jag gjorde också en kortare utflykt till Försvarsmakten, men känner mig definitivt mer hemma i den civila delen av samhället. Genom åren har jag bl.a. varit med som expert vid förhandlingar om ny EU-lagstiftning, stöttat rikspolischefen och andra höga chefer vid internationella möten och hanterat stora informationsmängder i form av underrättelser. I min senaste roll ledde jag en grupp på Säkerhetspolisen som ansvarade för tillsyn och rådgivning under säkerhetsskyddslagstiftningen. Genom den fick jag god insyn i arbetet med den nya lagstiftning som träder i kraft i april nästa år och de utmaningar som finns i samhället kopplat till informationssäkerhet i allmänhet och säkerhetsskydd i synnerhet. Säkerhetspolisen är en jättespännande arbetsplats, men när jag fick chansen att ta steget över till Knowit var det en möjlighet jag inte kunde tacka nej till. Här hoppas jag
få användning av alla mina tidigare erfarenheter och fortsätta att lära genom andra.
 
 
Vad kommer du att arbeta med hos oss?
 
Jag kommer att arbeta med en nysatsning som främst tar sikte på två nya regelverk; den lagstiftning som under sommaren 2018 har implementerat det europeiska s.k. NIS-direktivet (NIS står för nätverk- och informationssäkerhet) i svensk rätt och den nya säkerhetsskyddslagstiftningen som börjar gälla under nästa år. Det förstnämnda tar sikte på informationssäkerhet hos aktörer som erbjuder samhällsviktiga och digitala tjänster, medan säkerhetsskydd främst syftar till att skydda s.k. säkerhetskänsliga verksamheter med bäring på Sveriges säkerhet. Många gånger riskerar regelverken att träffa samma verksamheter. Min roll är främst juristens och att guida rätt i djungeln av lagstiftning och paragrafer. Men tillsammans med mina duktiga kollegor kan vi föreslå och praktiskt implementera anpassade säkerhetslösningar.
 
 
Vad gör du när du inte arbetar?
 
Som småbarnsförälder är det fullt upp nästan jämt. Jag försöker ändå att vara i fritidshuset så mycket det bara går, gärna tillsammans med släkt och vänner. Så sent som förra året köpte vi en gammal gård mellan Laxå och Hallsberg och där finns fortfarande en hel del att göra, framför allt i den stora trädgården. Här blir det också en del träning; det finns många fina löparspår i de stora skogarna. Och när det inte finns någon TV att fastna framför, blir det mer kvalitetstid med hela familjen. När jag på riktigt laddar batterierna, är det här ni hittar mig!