Skip to content

Välkommen Johan Sällemark!

Det har blivit dags att välkomna en ny kollega: Johan Sällemark! Johan började hos oss i slutet av augusti och redan första veckan var han ute på kunduppdrag. Med 20 år i branschen har han en lång erfarenhet och djup kompetens att dra nytta av när han stöttar våra kunder i deras informationssäkerhetsarbete. Varmt välkommen Johan!

Kul att ha dig ombord Johan. Vill du berätta lite mer om din bakgrund?
Jag är utbildad civilingenjör inom elektroteknik och kommer senast från PwC Cyber Security efter att säkerhetskonsultföretaget Ekelöw blev uppköpta år 2016. På PwC arbetade jag som konsult inom cybersäkerhet med fokus på risk och resiliens. Jag arbetade med informationshantering på en övergripande nivå med syfte att skapa robusta verksamheter för våra kunder. Projekt- och förändringsledning var, precis som på Ekelöw, ett fortsatt inslag i mitt arbete.

Innan PwC:s förvärv hade jag arbetat på Ekelöw i nio år med varierande roller inom risk och säkerhet. Exempelvis har jag varit affärsområdeschef och COO med fokus på interna processer, styrning och utveckling. Under dessa år satt jag med i ledningsgruppen och hade även ett parallellt ansvar för rekrytering.

Hur kommer det sig att du har valt att inrikta dig mot säkerhetsområdet?
Jag brinner för att utveckla organisationer, att hantera människor samt driva bolag framåt och säkerhet är en komponent i detta. Informationssäkerhet, som är mitt huvudsakliga fokus, är intressant och väldigt aktuellt just nu. För mig har det fallit sig naturligt att arbeta med det då det är en stor och givande utmaning att arbeta med människors interaktion med information och it.

Mitt stora intresse ligger i att hantera risker så att verksamheter kan minimera sina förluster och maximera sin vinst. Har man koll på riskerna kan man fatta snabbare affärsbeslut eftersom det, under ett beslutsfattande, endast är de nya riskerna som behöver genomgå en utvärdering. Detta möjliggör snabbare beslut och framfart, något som är otroligt spännande att hjälpa våra kunder att uppnå.

Varför valde du att börja på Knowit?
Knowit som koncern är entreprenörsdriven, något som jag tycker är spännande. Våra olikheter gör oss starka och inom affärsområdet Insight har vi alltifrån juridisk kompetens till säkerhetskonsulter och organisationspsykologer. Alla vill framåt och vill leverera bra lösningar inom sitt specifika område vilket gör att vi både har en bred och nischad verksamhet. På Knowit Secure ser jag fram emot resan framåt, bland annat med arbetet att ta större åtaganden och att gå från leverantör till partner.

Berätta något som få vet om dig!
Jag har ett otroligt ansiktsminne. Jag är verkligen dålig på att komma ihåg namn, men ett ansikte glömmer jag aldrig. Jag har också en extremt kort stubin, något som brukar överraska de flesta eftersom jag ofta beskrivs som lugn och eftertänksam. Mina barndomskamrater vet dock om detta om vi säger så!


Återigen, varmt välkommen Johan. Kul att ha dig ombord!