Skip to content

Vad kan man kräva av krav?

På Kravdagen 2019 kommer vi under programpunkten Speakers Corner att bjuda in till tre olika diskussioner om Roller, Metoder och Krav. På temat "Vad kan man kräva av Krav?" kommer jag att tillsammans med dig och andra kravintresserade att diskutera olika infallsvinklar och uppfattningar kring begreppet Krav.

Jag har i förväg valt ut några kravrelaterade ämnen som jag vet att det finns intresse kring och något eller några av dessa kommer vi garanterat att diskutera. Du är såklart välkommen att lyfta fram ytterligare ämnen, frågor eller funderingar när tillfället ges - ordet kommer att vara fritt!

 

Är det rimligt att förvänta sig att alla nyanser i en verksamhetsanalys ska återges korrekt i en kravspecifikation eller accepterar vi att kravdokumentet utgör diskussionsunderlag för ett tvärfunktionellt utvecklingsteam?

Jag påstår att det beror på förutsättningarna och det finns många faktorer som påverkar förståelsen av en specifikation. Det kan till exempel vara stora skillnader beroende på om utvecklingen görs in-house eller off-shore...

 

Är det verkligen helt omöjligt att kravställa säkrare system utan att göra avkall på användbarheten?

Omöjligt är det inte, men det är många som misslyckats eller som inte ens försökt. Jag visar gärna ett enkelt exempel så en produkt som är både lätt att använda OCH som kan vara ganska säker...

 

Vi är inte nöjda med våra leverantörer! Är det svårt att kravställa en leverantör? Vad kan man begära?

Det är inte svårt och man kan få hjälp från oväntat håll. Men det finns såklart en del saker som kan vara bra att tänka på...

 

Bristande beställarkompetens är ett återkommande problem - speciellt i samband med större upphandlingar. Vad kan vi Affärs- och Kravanalytiker hjälpa till med för att göra situationen bättre?

Vi kan göra mycket - om vi får möjlighet. Samarbete är nyckeln...

 

Story mapping, User stories, Traditionella funktionskrav och Kvalitetskrav etc. kan alla hjälpa till att förmedla den önskade målbilden. Den kravare som idag envisas med att skriva "Icke-funktionella krav" verkar inte ha förstått att världen har utvecklats sedan begreppet Non-Functional myntades 1878*.

Ja! Tydliga och pedagogiska framställningar är kreativt och bidrar till att minska gapet mellan behov och lösning. Att förklara något i formen av en antites är helt absurt.
Låt oss begrava det icke-funktionella begreppet nu!

 

Dessa frågor - och många andra - ställer jag mig ibland och jag vet med säkerhet att jag inte är ensam. På Kravdagens speakers corner kommer jag att facilitera en öppen diskussion på något av dessa ämnen med syfte att klargöra och hjälpa dig att göra framtiden lite bättre. Anmäl dig till Kravdagen här så fortsätter vi diskussionen där.

PS. Det kommer även att finnas två andra hörn där vi diskuterar roller och metoder.

/Mathias Henriksson, Knowit Require AB

* Källa: https://www.merriam-webster.com/dictionary/nonfunctional