Skip to content

Tre trender för framtidens CFO

Dagens affärslandskap präglas av en allt högre förändringstakt vilket medför nya krav och förväntningar i rollen som CFO.

Rollen står idag inför flera utmaningar kopplat till en snabb teknikutveckling och hållbarhetstänk. En CFO förväntas idag vara visionär och leda förändringar, vilket är ett skifte från den traditionella rollen. Nya områden tar plats på CFO-agendan och rollen rör sig mer mot en viktig strategisk affärspartner. I takt med att agendan expanderar ställs även krav på en bredare kompetens hos dagens finansfunktioner.

I våra dialoger med kunder har vi identifierat tre övergripande trender som finansfunktionen behöver ta hänsyn till framöver.

female-runner

1. CFO-agendan expanderar

Fler områden faller på CFOns bord och finansfunktionen integreras mer i organisationen. Ansvaret utökas med områden som ESG, driva omställning av affärsmodellen och digitalisering. Tidigare har CFO-rollen främst fokuserat på historisk data vid beslutsfattande, idag är det minst lika viktigt att blicka framåt som bakåt. När CFO-rollen blir mer involverad i strategiska beslut ser vi ett tätare samarbete mellan CFO och verksamheten.

Att balansera både historiskt och framtidsperspektiv, samtidigt som agendan utökas, är för många en stor utmaning. Ansvaret har breddats så mycket att rollen i framtiden kan komma att delas upp i flera roller eller omvandlas till en CVO (Chief Value Officer).


2. Digitalisering skapar nya möjligheter

Digitalisering är en fortsatt växande trend och prioritering på CFO-agendan; automatisering och digitalisering av processer banar väg för fokus på värdeskapande aktiviteter. Med dagens teknik och verktyg bör data ses som en tillgång. Finansfunktionen hanterar stora mängder data löpande och har rätt förutsättningar för att driva den digitala transformationen. Det handlar om att tillgängliggöra data och göra komplexa analyser förståeliga för att få med sig verksamheten till en datadriven beslutsprocess.


3. Ökade krav på ledarskap och kompetensmix i teamet

Ansvarsområden och digitaliseringstakten för finansfunktionen växer, från att ha haft nischade roller och kompetenser utvidgas fokuset och därmed efterfrågas en bredare kompetensmix än tidigare. Idag behöver CFOn förstärka sitt team med strategiska, tekniska, dataanalytiska egenskaper och personer som besitter operationell erfarenhet. Utmaningen som uppstår i samband med det utvecklade affärsbehovet är att både attrahera och behålla rätt kompetens. Att leda denna uppsättning av team ställer både nya och högre krav på CFOn som ledare.

 

Vår analys visar på att framtidens CFO kan beskrivas som strategisk, datadriven och framåtblickande och finansfunktionens ansvarsområde utökas och kompetenskraven omdefinieras för att möta framtidens utmaningar!

 

Är er finans- och ekonomifunktion redo att möta framtiden?

Behöver ni ta er finansfunktion till nästa nivå? Med vår kunskap inom finans – och ekonomiområdet tillsammans med projekt- och förändringserfarenhet hjälper vi er med transformationsresan.

Gör vår survey för att utvärdera hur er finansfunktion står sig idag, eller läs mer om hur vi kan hjälpa er att ta nästa steg!

 

Kontakta oss!