Skip to content

Tips inför ditt exjobb

Hej Madeleine och Martin! Ni är ju två av de studenter som skrev sina exjobb på Knowit Insight i våras och som numera jobbar här! Berätta gärna mer.

Madeleine HögfeldtMadeleine Högfeldt, managementkonsult på Knowit Insight
Hur var din upplevelse av att skriva exjobb här på Knowit Insight?
Det var en rolig och mycket lärorik upplevelse! Exjobbet kändes som ett första steg ut i arbetslivet, där man faktiskt fick testa att driva ett projekt självständigt från start till slut. Samtidigt som vi arbetade självständigt fick vi alltid bra uppbackning på Knowit Insight och det fanns - och finns såklart fortfarande - alltid någon att bolla frågor och idéer med. Genom exjobbet fick jag även testa på att ha Knowit Insight som arbetsplats, och fick redan från start en bra känsla för företaget.

Alla vi som skrev exjobb fick också möjlighet att driva ett mindre internt projekt och fick ansvara för att planera och anordna kvartalspuben i Göteborg. Vi fick även vara med i Insights unga nätverk, Discover, och deltaga vid olika event och workshops som anordnades. 

Berätta om ditt exjobb - vad skrev du om?
Jag och min exjobbskollega skrev ett arbete om HR:s roll i en agil transformation och utförde vår studie på Volvo Cars. Samarbetet gjorde att vi även fick testa på arbetet som konsult och leverera till en "kund". Som ingenjörsstudenter hade vi inte så mycket kunskap om HR, så det var ett nytt spännande område att utforska. 

Vilka är dina tips till studenter som ska skriva exjobb till våren?
Mina bästa tips är:

  • Börja sök exjobb i tid!
  • Gör en lista med ämnen som du/ni skulle tycka vara intressant att skriva om.
  • Var öppen för nya förslag och idéer som företaget kommer med.
  • Anmäl dig till Knowit Insights exjobbskväll i Göteborg den 3 oktober (vi ses där).

Martin ClaessonMartin Claesson, säkerhetskonsult på Knowit Insight
Hur var din upplevelse att skriva exjobb här på Knowit Insight?
Att skriva masteruppsats var generellt sett en mycket positiv upplevelse för mig då man får möjlighet att fördjupa sig inom ett område under en längre tid. Omfattningen av arbetet kändes dock till en början aningen överväldigande, men detta släppte snabbt då vi fick stöttning av hjälpsamma medarbetare här på Knowit Insight. Hjälpsamma människor var något som genomsyrade hela exjobbstiden då medarbetarna på Knowit Insight gärna diskuterar och delar med sig av sin kunskap. Utöver möjligheten att skriva uppsatsen i samarbete med Knowit fick vi exjobbare både arrangera och delta i flera event, vilket var väldigt trevligt.

Berätta om ditt exjobb - vad skrev du om?
Vår studie hade till syfte att undersöka vilka faktorer som hindrar eller möjliggör kunskapsutbyte mellan organisationer i en agil kontext. Rent konkret så undersökte vi hur man får organisationer som utvecklar produkter ihop att utbyta information och lära sig av varandra. 

Vilka är dina tips till studenter som ska skriva exjobb till våren?

  • Mitt bästa tips är att börja läsa i tid - man kan inte ha för mycket kunskap inom området. Även om en specifik artikel inte kommer användas som referens i uppsatsen så kan den leda till nya insikter som höjer kvaliteten på uppsatsen. 
  • Mitt andra tips är att börja skriva tidigt och att inte vara rädd att dela med sig av tidiga utkast! Att få feedback och förslag på ändringar tidigt kan spara massor av tid och det är mycket enklare att dra nytta av kompetensen runtomkring dig om du har en text att utgå ifrån. 
  • Mitt sista tips är att ha roligt. Examensarbetet är det sista du gör som student så ta vara på den tiden!

Tack för att ni delade med er av era upplevelser och erfarenheter. Varmt välkomna hit till Knowit Insight - vi är mycket glada över att ha er här!

Är du också student och ska skriva ditt examensarbete våren 2019 och vill skriva det tillsammans med oss på Knowit Insight? Kom gärna på någon av våra exjobbskvällar:
Jag vill komma på exjobbskvällen i Stockholm (redan imorgon 27/9)
Jag vill komma på exjobbskvällen i Göteborg (3/10)

Du kan självklart skicka in en ansökan om att göra exjobb hos oss även om du inte har möjlighet att deltaga vid exjobbskvällarna. Ansök här.