Skip to content

Säg hej till vår nya exjobbare!

Från början av september till strax efter årsskiftet har vi en student på plats som skriver sitt exjobb. Säg hej till Madeleine Serenhov!

Madeleine läser till ingenjör inom informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet med en master mot säkerhet. Hennes exjobb fokuserar på forensik och incidenthantering kopplat till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ställer krav och begränsningar på företag och organisationer som kan medföra att det blir svårt att få fram bevismaterial från en incident i tid. Madeleine kommer i sitt exjobb att undersöka hur forensiska metoder och förebyggande åtgärder måste anpassas för att uppfylla kraven i den nya förordningen. Parallellt med exjobbet går hon vårt cyberhjälteprogram.

Kul att ha dig hos oss Madeleine!