Skip to content

Sveriges första privat certifierade kontraterrorismexpert?

Knowit genomför ytterligare satsningar inom området för säkerhetsskydd, det vill säga skydd mot spioneri, sabotage och terrorism. Kollegan Victor Langåssve har, som en av få i Sverige, blivit certifierad som cATO (Certified Anti-Terrorism Officer). Antiterrorism, eller som det oftare kallas kontraterrorism, är ett begrepp för skyddsåtgärder mot terrorism.

Spännande Victor, vad är det för certifiering och vad handlar den om?
cATO är ett program som drivs av den amerikanska organisationen IACSP (The International Association for Counterterrorism & Security Professionals). Programmet innehåller bland annat terrorismdynamik, hotmodellering och hur teoretisk och empirisk forskning visar på hur bästa skydd uppnås mot vapenattacker. Även CBRNE (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen) samt cyberattacker behandlas.

Är det något speciellt som du har lärt dig eller tar med dig från certifieringen?
För mig som inte arbetar med fysiskt skydd eller personsäkerhet i någon större omfattning har det nog varit mest intressant att få en ökad kunskap om olika typer av skyddsåtgärder inom just detta område. Att det är en väldigt typisk amerikansk syn på säkerhet är också något som jag har reflekterat över.

Varför bestämde du dig för att ta denna certifiering?
Det säkerhetspolitiska läget har förändrats de senaste åren och det är lätt att stirra sig blind på cybersäkerhet i och med den ökade digitalisering som sker i samhället. Även om det är ett viktigt område får man inte glömma bort fysiskt skydd eller personsäkerhet.

Berätta lite mer - ser du någon koppling till cybersäkerhet?
Absolut! Även om vi inte direkt arbetar med fysiskt skydd eller personsäkerhet så integreras allt med varandra i en växande omfattning. För att undvika stuprör inom säkerhetsområdet krävs också en övergripande förståelse för alla säkerhetsmekanismer som påverkar.

… men om man följer säkerhetsskyddslagen, räcker inte det som skydd mot terrorism?
Säkerhetsskyddslagen är en mycket bra grund att utgå ifrån, men det krävs djupa kunskaper för att adekvat tillämpa den. Nuvarande säkerhetsskyddslag har också sina brister, speciellt inom tillgänglighetsperspektivet. Det är dock något som lagstiftaren har tagit hänsyn till i förslaget till en ny säkerhetsskyddslag med ett utökat tillämpningsområde. Den nya säkerhetsskyddslagen förväntas börja gälla i början av 2019.

Det låter onekligen som en intressant certifiering och det passar också väl in i vår satsning inom säkerhetsskydd. Grattis Victor!