Skip to content

Struktur + ledarskap = framgångsrik förändring

Förändring är oundvikligt. Inom organisationer är det en ständigt närvarande verklighet. Det kan vara allt från att anpassa sig till nya marknadsförutsättningar, införa innovativa teknologier eller utveckla organisationen. Oavsett orsak finns en gemensam nämnare: förändringen måste ledas och hanteras på ett strukturerat sätt och med ett engagerat ledarskap för att nå framgång. I den här artikeln kommer vi att utforska vikten av framgångsrik förändringsledning och hur det skapar en bro mellan organisatoriska strukturer och människors engagemang.

Framgångsrik förändringsledning arbetar på ett strukturerat sätt med att driva förändringsarbetet i rätt riktning, där förändringsprojektledarens roll är att sätta upp mål, planera och driva förändringsarbetet framåt. Lyckad förändringsledning påminner i mångt och mycket om god projektledning, med ett extra stort fokus på människan.

Reaktioner på förändringar kan se väldigt olika ut, men de allra flesta reagerar instinktivt negativt på förändringar – framför allt om vi känner att vi inte blir lyssnade till samtidigt som vi påverkas starkt av förändringen.

För att lyckas med förändringsarbete är det därför avgörande att kombinera en bra förändringsplan med att engagerat förändringsledarskap. De två komponenterna utgör grunden för en effektiv förändring.

Strukturerad förändring: kartan och kompassen

Förändring utan klara mål och en strukturerad plan är som att försöka navigera utan karta och kompass - målen är vägledande stjärnor som ger organisationen en klar riktning framåt och en väl genomtänkt plan är nyckeln till att hålla organisationen på rätt kurs, även när förändringens vindar blåser starkt. En plan kan ge förutsättningar för en bra förändringsprocess.

Strukturer och processer inom en organisation kan också betraktas som dess ryggrad. De fastställer hur arbete utförs, hur beslut fattas och hur mål uppnås. När en organisation står inför en förändring är det viktigt att noga överväga och tydliggöra hur dessa strukturer ska användas för att underlätta och stödja förändringen.

Vi ser samtidigt återkommande fallgropar när organisationer lägger upp sina förändringsplaner:

  • Vi blir bländade av teknikens möjligheter och glömmer bort vad vi vill åstadkomma och vilken förändring av våra attityder och arbetssätt det kräver
  • Vi utforskar inte problemet vi ska lösa, utan kastar oss in i lösning direkt
  • Vi tror att information skapar beteendeförändringar
  • Vi involverar inte de som är berörda i tillräckligt hög utsträckning - vi formar och genomför förändringen för dem istället för tillsammans med dem
  • Vi lägger tid på fel saker (ledarskap har störst effekt)

centre-for-ageing-better-hzMyFU_6-WY-unsplash
Vid förändring är det viktigt att forma den med berörda parter, inte för dem.

Förändringsledarskap: människors drivkraft

Att organisera och strukturera förändringen är en sak, men att få människor att vilja följa med är en helt annan utmaning. Oavsett hur bra plan vi lagt är det förändringsledarskapet som är nyckeln till förändring.

Förändringsledarskap handlar om att guida människor genom förändringen - att möta människors reaktioner och motstånd och samtidigt inspirera och engagera för att förändra attityder och öka engagemanget mot det nya. Genom ett aktivt ledarskap, som anpassar sig till individerna och situationen, ökar vi motivation och engagemang under hela förändringsresan.

Ett viktigt ledarverktyg för att få med organisationen är storytelling. En personligt förmedlad berättelse om varför vi är i behov av en förändring, hur vi tar oss an förändringsresan samt vad vi strävar mot. Ett annat innefattar också att bygga en psykologisk trygghet för de som omfattas av förändringen och stödja i processen när de behöver lämna gamla vanor, befinna sig i mellanläget och så småningom agera i det nya, lite okända.

Ofta blir allt detta lättare om vi tidigt jobbar med att involvera de grupper som ska förändra sina sätt att tänka och agera. Att inkludera människor i förändringsprocessen - med rätt balans mellan styrning och det som de kan påverka - ger dem en känsla av ägarskap och engagemang. Medarbetarna är ofta de som kommer att vara närmast förändringen i sitt dagliga arbete, vilket gör deras insikter ovärderliga i arbetet med en hållbar förändring. 

Struktur och förändringsledarskap är nyckeln till framgångsrika förändringar

Att förändras har blivit en förutsättning för organisationer i dagens dynamiska affärsvärld. För att lyckas med förändring krävs alltså en balans mellan att organisera och strukturera förändringen samt att leda och engagera människor genom den. Struktur och förändringsledarskap är kompletterande delar som tillsammans bidrar till framgångsrik förändring.

Så, när du står inför nästa omvälvande förändring i din organisation - tänk på att du behöver både karta, kompass och engagerade vägvisare. Kombinera struktur och förändringsledarskap för att leda din organisation mot framgång.