Skip to content

Stora vinster med en BI/DW revision!

Jag har fått förmånen att genomföra några olika BI/DW reviewer. Mycket beroende på att jag har fördjupat mig i produkter från Oracle, Microsoft, Qlik och Tableau och att jag försöker hålla ett oberoende förhållningssätt samt att jag varit BI/DW databaskonsult sedan 1995. En review är dock mycket mer än produkter, även om licenskostnaderna och nyttoeffekterna med produktvalet är en viktig del.

En review går till så att man samlar den berörda personalen till en workshop. Under den behandlas syfte, förväntningar och nuläget utifrån vad som är bra, vad är mindre bra och hur strategin och arbetet ser ut framöver.

Ofta finns det någon del i BI/DW lösningen som man särskilt vill undersöka under Reviewn.  Jag tycker det är extra roligt att se framgångar och följa de positiva förändringar som genomförts genom åren.

Användarintervjuer är också viktiga eftersom de tydliggör effekterna med bygget. Här är arbetssätt och grunden för olika beslut intressanta att beakta.

Nästa del i reviewn är att man skapar sig en egen bild av hur allt hänger ihop och fungerar. Ofta fungerar tjänsten men användarna är ändå inte nöjda. De saknar ofta utbildning, support och kunskap om hur det fungerar samt tycker verktygen är oflexibla. Kommunikation är ofta något som bör ses över.

I den tekniska reviewn brukar jag titta på masterdata, arkitektur, datakvalitet, ETL, standards, verktygskompetens och komplexiteten i lösningen både på rapport/analyssidan(frontend) och på ETL/databassidan(backend). Att titta på antal objekt och dess komplexa andel brukar ge en fingervisning över hur man arbetat. En annan viktig del är att utifrån ett helikopterperspektiv förstå och skapa rätt vision för framtiden.

Därefter ger man sig i kast med prestandan som också bör belysas från olika perspektiv.

När detta är genomfört får man se hur projekten drivs och hur lösningen förvaltas.

Efter genomgången av ovanstående får man en ganska bra överblick och kan skriva SWOT-analyser över de olika delarna.

Att få presentera idéerna och åtgärderna med verksamheten är riktigt roligt. Det är dock ännu roligare om man också kan föreslå förändringar som ger stora besparingar eller riktigt stora vinster för verksamheten.

Återkom om ni vill veta mer om BI/DW review tjänsten som finns i Small, Medium och Largeformat.

/Håkan

Hakan.alsen@knowit.se