Skip to content

Whitepaper: Bimodal Business Intelligence - Innovation utan att tappa kontrollen

Digitaliseringen har gjort data till vår tids naturresurs som organisationer behöver kunna omvandla till insikter och affärsvärde för att överleva i en allt hårdare konkurrens. Det ställer enorma krav på organisationers Business Intelligence (datadrivet beslutsstöd) att leverera nya lösningar för att skapa ökat affärsvärde. Det finns också en inneboende konflikt i att å ena sidan konsekvent leverera pålitliga rapporter och analyser på ett effektivt sätt, samtidigt som exempelvis nya externa datakällor integreras och radikalt nya lösningar ska experimenteras fram. Innovation är svårt att genomföra utan att kompromissa med pålitlighet och säkerhet i existerande BI-landskap.

Ett bimodalt förhållningssätt handlar om att tillåta två versioner av datadrivet beslutsstöd att samexistera i en och samma organisation: BI Typ 1 som representerar stabilitet och effektivitet medan BI Typ 2, med hjälp av andra arbetssätt och ny teknik, strävar efter att upptäcka och implementera nya sätt att använda data för att skapa värde till verksamheten. Uppdelningen syftar till att ge utrymme åt ett explorativt förhållningssätt till datadriven innovation samtidigt som organisationen kan bibehålla strikt styrning och kontroll över de system som måste leverera, oavsett väder.

Konceptuellt diagram - BI Typ1 och BI Typ 2

 

Läs hela papperet här: knowit.se/bimodal-bi