Skip to content

"Som managementkonsult får jag möjlighet att påverka hur människor mår"

Som managementkonsult specialiserad mot verksamhetsutveckling och kvalitetsledning stöter jag ofta på verksamheter som i olika grad har potential att utvecklas och förbättras. Det är i sig inte så märkligt – jag och mina kollegor på Knowit Insight blir ofta inkallade för att hjälpa till där det finns utmaningar i någon form, inte sällan när organisationen själv har svårt att förstå vad utmaningarna faktiskt är eller hur man kan möta dem. Ofta ser vi människor som kämpar för att göra allt rätt, men som motarbetas av oklara processer, föråldrade IT-system som inte är anpassade efter verksamhetens behov, och av en organisation som växer så mycket att det är svårt att få tid för reflektion och eftertanke. Det här blogginlägget kommer att beröra något som vi talar alldeles för lite om: hur vi managementkonsulter kan bidra till att få människor att må lite bättre.

Låt oss backa bandet lite: i början av 2010-talet var jag student och gick en kurs i verksamhetsutveckling där jag hade förmånen att få ha Anders Vigren som lärare, som vid den tiden precis hade avslutat en lång karriär på höga positioner inom Electrolux. Med stor entusiasm berättade han om hur han rest världen runt och bland annat arbetat med olika typer av förbättringsarbete. Det lät som världens roligaste jobb! Han berättade om hur han genom att utmana och vara kreativ hittade lösningar på stora problem som ofta påverkade människor negativt. Kursen innan var en psykologikurs (psykologi och verksamhetsutveckling i samma utbildning är fantastiskt bra, eller hur?). De två kurserna födde en tanke om att det hade varit kul att få arbeta med människor och förbättringar - i kombination.

Några år senare tog jag en projektledare åt sidan för att fråga hur han egentligen mådde. Under de möten som vi haft under dagen hade han varit ofokuserad, blank i blicken och som svar på min fråga skakade han bara på huvudet, innan han ganska fåordigt började beskriva all den stress som han varit utsatt för under en tid och som påverkade honom i en så hög grad att han nu på allvar började bli utbränd. Anledningen var i mångt och mycket otydliga roller och ansvarsfördelningar, en låg processmognad i organisationen och höga, men otydliga krav från alla håll. Efter att ha samtalat en stund avslutade jag med att påtala att jag som konsult med fokus på att förbättra inte tänker acceptera att människor mår dåligt på grund av orsaker som jag och mina kollegor faktiskt kan bidra till att hitta lösningar på.

I efterhand har jag reflekterat över det mötet och insett att jag som managementkonsult kan välja att använda mig av min främsta och bästa egenskap i alla de möten med personer som jag träffar i mitt jobb – min förmåga att samtala och visa att jag har en genuin och uppriktig omtanke om den som sitter på andra sidan bordet. Genom detta får jag människor att öppna upp sig och berätta om problem de ser, antagligen för att de upplever en lättnad över att någon kommer utifrån för att på allvar lyssna och fokusera på att hitta lösningar. Jag kan aldrig lova att vi kan ordna allt som en enskild medarbetare ber om, men jag kan alltid lova att jag och mina kollegor ska göra vårt bästa.

Ibland får jag frågan när jag är som mest stolt på jobbet. Svaret är enkelt: i de fall jag och mina kollegor genom att planera, genomföra och följa upp förändringar på ett strukturerat och systematiskt sätt får till förändringar som på riktigt påverkar både organisation, verksamhet och människor på ett positivt sätt. Jag får vara med att bygga verksamheter som blir starkare och bättre rustade för framtiden, samtidigt som människorna i dem mår bättre än vad de gjorde innan vi kom dit. Det är något av det roligaste och mest givande man kan göra, och det gör dessutom att jag blir stolt över det som jag och mina 300 kollegor på Knowit Insight gör!

Mikael Gerner
Managementkonsult med inriktning mot process och kvalitet
Knowit Insight