Skip to content

Vill du förändra världen på 5 h i veckan? Det är möjligt!

Att göra morgondagen lite bättre för alla människor är vår mission. Vi vet att det är möjligt och vi är envist övertygade om att vi kan få detta att hända, varje dag. Digitaliseringen är ett nödvändigt verktyg för att göra morgondagen bättre, dels för att möta kundernas förväntningar, dels för att kunna effektivisera sina processer och genom det skapa mer nytta.

I samband med att försöka åstadkomma detta missar ändå många att formulera tydliga förväntningar på vad den frigjorda tiden som digitaliseringen bidrar till, ska användas till. Organisationer som inkluderar sina medarbetare och arbetar strategiskt med digitaliseringen där förväntade effekter är förankrade hos medarbetarna kommer att kunna skapa en hög grad av motivation, engagemang och kanske även möjligheten att prova nya idéer!

Frigör tid och se nya lösningar

Rätt förutsättningar ger mer engagemang!

Upplever du och din organisation att ni antingen inte har tiden som krävs för att ni skulle vilja skapa möjligheter för era medarbetare att vara delaktiga i digitaliseringen och bidra till att utveckla er organisation? Kanske det saknas former och forum för att lyckas med just det här. När ni väljer att gå in i ett digitaliseringsarbete är det en bra möjlighet att även se över vilka förutsättningar ni har inom er organisation att skapa ett genuint engagemang, vilket krasst betyder investering i tid. Tid som ni kommer tjäna in många gånger om, när medarbetare engagerar sig, blir nyfikna och får motivation istället för oroar sig.

Vi på Knowit strävar efter att skapa förutsättningar för våra kunder att ta hög grad av ansvar och känna hög grad av delaktighet i våra genomföranden. Vi är gärna med och startar upp, skapar struktur, driver på och ordnar med IT-lösningar för att lösa våra kunders utmaningar. Vi ser mervärdet och nyttan med att involvera medarbetare och chefer i hög grad så att förändringen kan fortsätta utvecklas och tas om hand när vi lämnar. Många kunder har svårt att avsätta tid för att vara involverade i den graden som vi önskar men de kunder som förstår värdet av det tackar oss ofta senare för vårt angreppssätt.