Skip to content

Skriv i par!

Det finns flera enkla regler att hålla sig till när man ska skriva krav men när man väl sitter där och ska formulera kraven så är det ofta lätt att missa något. Det som är uppenbart för mig när jag skriver kraven är det inte för andra, trots att jag har erfarenhet av och förståelse för att skriva enkla och entydiga krav. Visst kan man fånga det i en granskning av kraven efteråt, men kommunikationen tar längre tid och missförstånd och förklaringar drar ut på tiden. Inte effektivt, och inte roligt.

Kan vi göra rätt från början genom att snabba upp granskning och interaktion?

Ja, genom att skriva krav i par!

Tanken är inte ny, inom mjukvaruutveckling har parprogrammering använts i flera år. Idén med att skriva krav i par är att två personer jobbar ihop, den ena skriver och den andra sitter bredvid, coachar och granskar och har koll på uppgiften som helhet. Trots att två jobbar med samma uppgift så blir effektiviteten större genom att uppgiften blir löst snabbare.

Vid kravskrivning i par så diskuteras formuleringar och motiv direkt under arbetet och kvaliteten höjs på en gång. Det är lätt att ändra på en mening som är några sekunder gammal men det kan ta emot att ändra på det som man skrev två veckor tidigare. Vill man ändå göra en granskning efteråt så görs den på en kravmassa med högre kvalitet och granskningen kan ägna sig mer åt helhet än detaljer och formuleringar.

Många av de regler och tips som finns för parprogrammering bör fungera även för kravskrivning men sammanfattningsvis så behövs en god portion ödmjukhet och respekt för varandra och då är det bara att köra igång.

Lycka till!

/Arne Muñoz, Require AB