Skip to content

Seminarium: Digitala bevis

Det är inte sällan brott begås med hjälp av arbetsgivarens datorer och mobiler. Därför bjuder vi nu in till en spännande förmiddag om digitala bevis.

Vi får först veta hur polisen arbetar när de säkrar digitala bevis, sedan hur förundersökningsledaren använder dem och slutligen hur domstolen ser på dem. Teori varvas med intressanta fall från verkligheten. Dagens talare berättar om sina erfarenheter av att samarbeta med företag och myndigheter och vad du kan göra för att förbereda dig om något händer i din organisation.

Tid: 8 december 2015, 8.30 – 11.00, frukost från 08.30, seminariet börjar vid 09.
Plats: Klarabergsgatan 60, 4 trappor


9.00 – 9.30 Hur säkrar du bevis på plats?

bosseNTalare: Bosse Norgren, Kriminalkommissarie, Nationella operativa avdelningen, Polisen
Bosse har under lång tid arbetat som chef för den it-forensiska gruppen på Rikskrim och arbetar nu som kontaktperson för de stora amerikanska tjänsterna som Facebook och Instagram i brottsutredningar. Han berättar om sina erfarenheter och hur de arbetar för att säkra bevis i brottsutredningar som allt oftare blir ett internationellt spelfält.


9.30 – 10.00 Bevis i förundersökningen

CharlottaTannerTalare: Charlotta Tanner, Kammaråklagare
Charlotta berättar hur hon som åklagare och förundersökningsledare använder digitala bevis. Hon använder exempel från en mycket omfattande och aktuell utredning avseende nätgrooming på Gotland med över fyrtiofem målsäganden och över tusen åtalspunkter.


10.00 – 10.30 Digitala bevis i domstolen

JE3Talare: Jonas Ekfeldt, Doktorand i rättsinformatik
Jonas är jurist och ljudtekniker. Han har under fyra år haft kursansvar för de juridiska modulerna i Polishögskolans it-forensiska vidareutbildning (Sörentorp). På avhandlingsämnet Informationstekniskt bevismaterial är han ensam rättsvetenskaplig forskare i landet. Jonas belyser några av utmaningarna i samband med hantering och värdering av sådant bevismaterial, inför och i domstol. Han tar även upp rättsliga aspekter på s.k. it-forensiska undersökningar och visar konkreta exempel ur svenska rättsfall.


10.30 – 11.00 Paneldebatt & frågor

Per Hellqvist_880x880Moderator: Per Hellqvist, Säkerhetskonsult på Knowit
Paneldebatt där alla deltagare gärna får ställa frågor.

Anmäl dig HÄR.