Skip to content

Se tillgänglighetskraven som krav på en extrem form av personalisering

Av alla trender som kommer och går inom IT-branschen är tillgänglighet inte en av dem. I och med den nya tillgänglighetslagen som trädde i kraft den 23 september 2018 finns det ett ytterligare incitament för att skapa en webb som alla kan förstå och dra nytta av.

Knowit Experience åkte på IAAP (International Association of Accessibility Professionals) Nordic Conference för att låta oss inspireras av internationella tillgänglighetsexperter och deras arbete. Här följer några lärdomar vi tog med oss, som du kan dra nytta av i din organisation.

Funktionsnedsättning är mycket vanligare än du tror

En vanlig missuppfattning när det kommer till tillgänglighetsarbete är att det bara är en liten andel människor som har någon form av funktionsnedsättning. Nedan följer lite statistik från funka.com om funktionsnedsättning i Sverige.

  • Omkring 25 % av den vuxna befolkningen har problem med att läsa.
  • 5-8 % beräknas ha dyslexi.
  • 0,5 % av befolkningen har diagnosen utvecklingsstörning.
  • 515 000 personer över 16 år har en rörelsenedsättning. Nästan hälften av dem är över 75 år.

Men något annat man glömmer bort är att bara en del av alla funktionsnedsättningar är permanenta. De andra delarna brukar man dela upp i temporära eller situationsbaserade. Det innebär att en funktionsnedsättning som påverkar exempelvis synen kan yttra sig på flera sätt:

  • Permanent: Användaren är blind.
  • Temporär: Användaren har fått en skada på ögat och har nedsatt syn en tid framöver.
  • Situationsbaserad: Användaren har en mobiltelefon med mycket svag ljusstyrka på skärmen.

Se tillgänglighetskrav på ett nytt sätt

Detta är viktigt att ha i åtanke då det krossar missuppfattningen om att bara ett fåtal personer har en funktionsnedsättning och då inser man lättare hur många människor som har behov av höga tillgänglighetskrav.

Det handlar alltså inte om ett tillstånd hos en individ utan om ett hinder som försvårar eller omöjliggör interaktionen mellan en användare och ett gränssnitt.

Neil Milliken, ansvarig för Accessibility & Digital Inclusion på Atos, var en av talarna under konferensen och han beskrev tillgänglighet som ”en extrem form av personalisering”, vilket skapar ett lite mer inkluderande perspektiv. Räknar man in temporära och situationsbaserade funktionsnedsättningar kommer väldigt många människor att uppleva funktionshinder någon gång i livet. 

Förankra tillgänglighetsarbetet i ledningen

Eftersom webben är den digitala kommunikationens mittpunkt börjar och slutar förändringar ofta där. Men alla digitala ytor kan komma att påverkas av en ledning som ändrar uppfattning. Ett initiativ, som till och med är nystartat, kan då falla mellan stolarna eller ersättas av nya projekt och arbetssätt.

Detta tydliggör vikten av kontinuitet i tillgänglighetsarbetet och webbdesignsarbetet. Att förankra ett datadrivet tillgänglighetsarbete och arbetssätt i ledningen ställer data emot eventuella nya vindar som blåser i ledningsgruppen. Förankra ett datadrivet arbetssätt och sitt ner i båten.

Säkerligen har du fått tipset förut, vilket område det än gäller, att ledningen måste med för att någon verklig förändring ska skapas. Jay Cardinalli, Worldwide Accessibility Manager på Walt Disney Parks and Resorts nämnde chefer som byts ut som den största utmaningen i sitt arbete.

Så fort en ny person kom in i ledningsgruppen ville den göra sitt avtryck och förverkliga sina idéer. Något som bland annat gick ut över tillgängligheten och de tillgänglighetskrav som ställs, eftersom förändringar ofta innebar förändringar av digital kommunikation i någon form.

New call-to-action