Skip to content

RPA - Den digitala medarbetaren

Allt fler verksamheter går mot att bli papperslösa kontor. Men samtidigt som mänskligheten för första gången i historien ser en robot tilldelas ett medborgarskap är det många som fortfarande lägger ner timme efter timme på att klippa och klistra mellan olika system, tabeller och textdokument för att skapa rapporter. Papperslösa kontor i all ära, men hur kan vi till fullo utnyttja fördelarna med att arbeta digitalt? Ett digitalt formulär reducerar inte per automatik arbetet med att hantera och administrera den information som formuläret innehåller. Bara digitala medarbetare kan till fullo utnyttja de möjligheter till effektivisering som den digitala arbetsplatsen erbjuder. Nu undrar du säkert; vilka är dessa digitala medarbetare?

Låt roboten göra arbetet åt dig

Tack vare RPA, Robotic Process Automation, kan vi idag på ett okomplicerat sätt ge liv åt digitala medarbetare, eller robotar som namnet syftar på. Konceptet bygger på att varje steg, inkluderat det in - och utflöde av digital och strukturerad data som ingår, av en process kartläggs i ett skript. Roboten följer skriptet genom att interagera med existerande system och applikationer för att utföra regelbaserade processer. Mer lättläst formulerat är RPA en härmapa som utför sina arbetsuppgifter genom att spegla användarens navigation, klick för klick. Och visst finns det ett behov. Senast igår pratade jag med en kollega som trots sin kompetens och förmåga spenderar flera timmar i månaden på att klippa och klistra mellan excel-filer och word-dokument för att skapa rapporter. Men nu finns det ett alternativ till det eviga copy-paste:andet, vi slipper skriva rapport efter rapport med samma slags innehåll.

UiPath möjliggör automatisering

Vad innebär det att arbeta med RPA? I mitt jobb använder jag mig av verktyget UiPath, en plattform som möjliggör automatisering via drag-n-drop programmering, vilket innebär att du har en lista med aktiviteter, funktioner och handlingar som du kan dra in till din arbetsyta och koppla ihop till en visuell representation av hur din robot kommer att bete sig. Tanken är att alla med en teknisk grundkompetens ska kunna lära sig att automatisera via detta visuella och intuitiva verktyg. Vi snackar alltså inte om det klassiska kodandet, med rad efter rad av, för det otränade ögat, obegriplig text. UiPath tillgodoser ett visuellt flöde där du med hjälp av skärmdumpar och ikoner ser logiken och schemat som din robot följer.

Att investera i RPA eller inte?

I takt med att det blir enklare att bygga smarta lösningar förutspår jag att vi kommer se en stor skillnad på de verksamheter som väljer att inkludera digitala medarbetare och på de som väljer att inte göra det. Det kommer snabbt bli värt mödan att investera i RPA. Genom att digitalisera verksamheten vinner organisationen tid. Tid som kan läggas på andra aktiviteter och processer. Visst låter det effektivt? Och kom ihåg, ett digitalt formulär reducerar inte per automatik arbetet men en automation gör garanterat det.