Skip to content

Richard Oehme diskuterar tredjepartsrisker hos Brittiska ambassaden

Många organisationer förlitar sig på tredjepartsleverantörer för att exempelvis leverera produkter eller system. För många företag är detta en stor fördel och ofta även en nödvändighet, men det innebär också minskad säkerhet och kontroll. Nyligen deltog Richard Oehme, senior managementkonsult med fokus på samhällssäkerhet och cybersäkerhetsfrågor på Knowit, i ett seminarium om just tredjepartsrisker hos den Brittiska ambassaden i Stockholm.

Under seminariet, där även fler cybersäkerhetsexperter från både Sverige och Storbritannien deltog, diskuterades bland annat hur organisationer kan mitigera leverantörsrisker, bygga en stark leverantörskedja samt hur man kan säkerställa att leverantörerna är pålitliga. Dessa frågor är av yttersta vikt inte minst då supply chain-attacker, där angripare utnyttjar sårbarheter i en leverantörskedja, är en tydligt växande trend. Richard Oehme säger:

– Detta är en av de mer dolda riskerna för en verksamhet där man kan bli hårt drabbat med mycket kännbara konsekvenser för den egna verksamheten. Men med ett systematiskt arbete för att identifiera svagheter i sin cyber supply chain kan man minska dessa risker ordentligt.

 

Hela seminariet finns att se här.