Skip to content

Några böcker om kravhantering

Kravhantering är ett relativt nytt område att specialisera sig inom, och det märker man på utbudet och innehållet i de böcker som finns om ämnet. De flesta böckerna handlar om kravhantering för IT, men några böcker hanterar kravhantering som ett mer universellt område. Jag har läst tre sinsemellan olika böcker, Kravhantering för IT-system, Mastering the Requirements Process och Systems Engineering: Priniciples and Practice.

Books
Tre böcker som åtminstone delvis handlar om kravhantering 

Boken Kravhantering för IT-system är skriven på svenska av Ulf Eriksson, och är i första hand en samling tips om tekniker och verktyg inom IT-systemutveckling.

Författaren ger en introduktion till vokabulären inom krav och några vanliga metoder för IT-systemutveckling. Därefter ges mycket handfasta råd utifrån författarens erfarenheter om hur man hanterar kravhanteringsprocesser. Råden är så detaljerade att de beskriver hur man lägger till och använder autofilterfunktionen i Excel.

Allt som allt tror jag boken kan vara en bra inledning för personer som kommer i kontakt med kravhantering i sitt arbete, men kanske inte har det som huvudsysselsättning.

Mastering the Requirements Process är en bok skriven på engelska av britterna av Suzanne Robertson och James Robertson. Boken ger en bra introduktion till kravhantering, förklarar vokabulär, generella processer och ger tips och idéer för hur man ska hantera olika delar och problem. De ger också verktyg och metoder för att undvika att begå ”enkla” misstag.

Det jag tycker lyfter boken är delarna när de skriver om vikten av att förstå rätt problem. Det fångar själva grunden i utvecklingsarbete och kravhantering, nämligen vikten av att ta reda på vad det egentligen är för problem som produkten syftar till att lösa.

Sammanfattningsvis tycker jag att Mastering the Requirements Process är en bra bok om man vill lära sig om kravhantering både detaljerat och i ett större perspektiv. Om man jobbar med kravhantering dagligen tycker jag definitivt att boken är värd att läsa, åtminstone delar av den om man nu inte vill läsa från pärm till pärm.

Boken Systems Engineering: Priniciples and Practice är skriven på engelska av amerikanerna Alexander Kossiakoff och William N. Sweet. Egentligen är det inte en bok om kravhantering. Boken handlar i första hand om just systems engineering och hur man förstår och hanterar utveckling av komplexa system.

Boken understryker att kravhantering är en del i alla steg av utvecklingen. Precis som i Mastering the Requirements Process så betonas också vikten av att förstå det grundläggande problemet. I Systems Engineering diskuterar också beslutsprocesser och annat som spelar in i större utvecklingsprojekt, vilket är bra att ta i beaktande om man jobbar i en större organisation.

Boken Systems Engineering ger inte praktiska tips, utan ger mer en bra bild av kravhanteringens roll i större utvecklingsprojekt och organisationer.

Av de här tre böckerna är Systems Engineering den som är mest teoretisk och generell medan Kravhantering för IT-system har klart mest praktiska exempel och konkreta verktyg. Mastering the Requirements Process hamnar nånstans mittemellan, med en hel del tips och verktyg men underbyggd med mycket teori.

Vill man veta mer om hur och varför kravhantering fungerar som det gör så tycker jag att man ska läsa Mastering the Requirements Process.

Om man i första hand jobbar med begränsade projekt och kravhantering inte är ett stort intresse räcker kanske Kravhantering för IT-system.

Jobbar man med projekt som spänner över flera discipliner tycker jag definitivt att Systems Engineering kan vara en bra bok att ta del av.

Har du tips på bra böcker om kravhantering?

/Jenny Ågren, Require