Skip to content

Lära av 2017 & göra rätt saker 2018

Ett nytt år har just börjat. Vi är många som är förväntansfulla. På en nystart. Eller på att fortsätta på de bra grejer vi startade 2017.

Oftast är det rätt skönt att också mentalt avsluta 2017. Att utvärdera för att sen kunna gå in i det nya. Hur var 2017? Vad är ni mest stolta över? Vad vill ni ta med er och vad behöver ni göra annorlunda för att lyckas lite bättre under 2018?

Skapa mål som väcker nyfikenhet & bra bilder

En modell för detta - som jag gillar - är en lite omformulerad av variant av "Sense of Urgency" av Gilan & Hammarberg. Det är en modell för att ta steg i en digital transformation. Men jag tycker att den lika gärna kan användas för att utvärdera, till exempel kommunikationsarbetet eller hel verksamhet. Den bygger på 7 steg, och avslutas med analys och mål. 

1. Vilka är de största förändringarna som har skett på marknaden under 2017? Vilka drivkrafter låg bakom dem? Hur har detta påverkat vårt arbete?

2. Hur jobbar våra konkurrenter, med till exempel marknadsföring och kommunikation? Vad gör de som vi kan inspireras kring? Vilka andra är duktiga, och kan ge oss inspiration?

3. Vilken feedback har vi fått från våra kunder? Vad av detta ska vi bygga vidare på? Vad behöver vi - utifrån kundernas synpunkter - förändra inför året som kommer?

4. Vad har vi gjort bra? Hur har vi levererat i förhållande till våra mål? Vad är vi mest stolta över?

5. Vilka är våra styrkor och svagheter? Vilka möjligheter och hot finns i vår omvärld?

6. Analysera! Vad ska vi behålla under 2018? Vad ska vi göra annorlunda under 2018?

7. Sätt mål. Försök hitta de mål som väcker positiva tankar och känslor inom er. Om våra mål väcker glädje och upprymdhet, en känsla av nyfikenhet och förmåga att påverka ger detta en ökad energi och fokus. Vi behöver formulera mål som talar om för oss vad vi ska göra, så att vi kan få en bild av det.

Lycka till med 2018! Vilka är dina/era mål för året som just har börjat?