Skip to content

Molntjänst säkrar kortdata

QSADevCode har blivit PCI-certifierad. Det innebär att deras kunder som använder molntjänsten VaultIQ kan få en fullständig hantering av betalningstransaktioner som är godkänd av Visa och Mastercard.

– Förutom att Devcode löser våra behov inom betalningsområdet, slipper vi även nästan allt säkerhetshetsarbete som är relaterat till kortdata berättar Jens Johansson, VD på Seapilot. Det här innebär att vi istället kan fokusera på vår kärnverksamhet, att göra riktigt bra navigeringssystem.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) är en säkerhetsstandard framtagen av Visa och MasterCard. Numera hanteras innehållet i standarden av PCI Security Standards Council och omfattar alla verksamheter som innehar kortdata.

– Med DevCodes molntjänst VaultIQ hanteras inte kreditkortdata i kundens miljö, berättar Victor Langåssve, Knowit Secure, som genomfört PCI-revisionen. Det innebär att kunderna istället för att behöva införa hela PCI-regelverket endast behöver uppfylla ett enda krav (12.8).

DevCode Payment AB erbjuder tjänster och produkter för Internet- och mobilhandel.  Betalningssystemet PaymentIQ är speciellt utvecklat för att stödja företag som bedriver affärer med stora transaktionsvolymer, t.ex. internetspel. Det fungerar som en centralbank och arbetar med en fullständig hantering av transaktioner oavsett vilka spel eller valutor som används. Systemet stödjer alla populära betalningsmetoder i Europa för kreditkort, e-plånböcker och direktbetalningar. Med molntjänsten VaultIQ säkras även kortnummerhanteringen upp. Kortdata hanteras inte i kundens miljö och förenklar PCI-DSS arbetet avsevärt

Vill du veta mer?
Niklas Hellberg, CSO, Devcode (Säkerhetsrelaterade och tekniska frågor), mail: niklas.hellberg@devcode.se. tel: +46703438014
Christer Wikman, Ansvarig DevCode Payment Tel: 0733-805 161
Pedro Hansson, VD, Devcode,, Tel: +46 8 520 269 70
Jens Johansson, VD, Seapilot, Tel: 070-228 36 67