Skip to content

Akut kompetensbrist väntar säkerhetsbranschen

Vi på Knowit Secure analyserar regelbundet såväl marknaden som konkurrensläget inom branschen för it- och informationssäkerhet. Eftersom vi är ett konsultbolag ligger vårt fokus på tjänster och kompetens. Vi har konstaterat att antalet konsulter inom säkerhetsområdet under de tre senaste åren inte har ökat. Konkurrenter byter bara anställda med varandra och medelåldern ökar.

Samtidigt visar alla stora undersökningsinstitut att marknaden och behovet är starkt växande. Tillväxtsiffrorna växlar mellan 8–15 % per år, beroende på vem du frågar. Denna situation märker även vi av, speciellt under den senaste tiden då vi allt oftare har fått tacka nej till uppdrag på grund av full beläggning.

Stockholm har efter Silicon Valley flest antal start-ups i världen. Många av dem är starkt beroende av eller består endast av it. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer inte Sverige längre kunna tillhandahålla den kompetens som krävs för att de ska kunna utveckla säkra system och för att Stockholm ska kunna utgöra en bra grogrund för nya bolag.

En rad undersökningar visar att det även finns brister i den offentliga sektorn när det gäller it- och informationssäkerhet. Den snabba digitaliseringen och det faktum att våra samhällen inom samtliga områden blir alltmer beroende av it gör att risken ökar.

Det ökade behovet av kompetens inom säkerhet märks också i västvärldens försvarsbudgetar då den enskilt största ökningen är kopplad till cybersäkerhet. Sverige är helt enkelt inte rustat för framtidens kompetensbehov.

Vi har bestämt oss för att göra något
Visst skulle vi kunna tycka att det är strålande att verka på en marknad där efterfrågan är större än utbudet, men det gör vi inte. Vi är genuint oroliga för utvecklingen och hur det här kan påverka vårt samhälle i längden. Dessutom är vi inte långsiktigt en bra leverantör om vi inte kan stötta våra kunder när de behöver oss som mest.

Vi har därför bestämt oss för att satsa på att anställa och utbilda personer utan erfarenhet av it- och informationssäkerhet för att skapa en ny generation säkerhetsspecialister. Vi uppmanar våra samarbetspartners och konkurrenter att göra samma sak. Låt oss ta investeringen tillsammans. I längden kommer det att bli lönsamt för alla parter. Vi på Knowit Secure kommer själva bara kunna lösa en liten del av det snabbt växande problemet.

Vi startar CyberSecurity Academy
Absolut störst efterfrågan i närtid kommer att vara inom säkerhetsarkitektur, säker utveckling och IAM (Identity and Access Management). Därför startar vi i vår ett utbildningsprogram för systemutvecklare med 1–5 års erfarenhet som vill bli nästa generations cyberhjältar. Var med och skapa en säker digital värld tillsammans med oss.

Ansök senast den 1 februari 2017. Du hittar annonsen här.

Åsa Schwarz