Skip to content

Mina intryck från beslutsstödsdagen 2015

Så har återigen beslutsstödsdagen genomförts. Knowit var partner även detta år. Vi hade ett välbesökt rundabordsamtal kring hur HR kan bli bättre på BI och prediktiva analyser dvs. i förväg förutse rekryteringsbehov, ev avhopp, utbrändhet, utveckling och annat.

I mitt arbete ingår omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Utifrån den horisonten pekade beslutsstödsdagen allt mer mot digital transformering på det sätt att digitalisering nu börja påverka BI-systemen på allvar.

I den digitala världen ger BI möjligheten att samla information från väldigt många kanaler/källor och presentera dessa som skräddarsydda erbjudanden. Flera av talarna pekade på detta med unika personifierade erbjudanden. ING och SAS Eurobonus hade kommit långt inom det här området. Man samlade inte bara intern information utan man kombinerade den med publik information och information från samarbetspartners. Utifrån denna information skapades unika personliga erbjudande. Personlig BI är enligt dessa talare det enda intressanta för slutkunden.

Vad som är intressant med ovanstående landvinningar är att man nu visade på tydliga ROI-effekter med personlig BI i sina kundlojalitetsprogram. Både Eniro, SAS och ING visade att BI nu ger företagen så mycket mervärde att investeringsviljan har tilltagit.

Nästa intressanta iakttagelse från mitt perspektiv är att strategi och kommunikation kring BI lyfts fram så tydligt av talarna. Allmänt inom IT har vi varit alldeles för dåliga på att planera, styra, missionera, utbilda och kommunicera det vi vill göra. Nu när användarna också har blivit så datormogna så är det lättare att nå fram med budskapen och även för dem att närma sig oss med sitt engagemang.

Nästa trend inom BI som de flesta bolagen och produktleverantörerna har tagit till sig är självbetjäning. SAP beskrev det som att man har gått från informations vakuum till informationsanarki därefter till informationsdiktatorskap och nu till informationsdemokrati. I informationsdemokratin hålls datakvalitet högt samtidigt som man ger användarna större egna friheter med de nya datablending verktygen Tableau, SAP Hana, Spotfire, Qlik Sense och PowerBI(Microsoft visade förövrigt nya pekvänliga gratisversionen/10$ versionen av PowerBI på superskärm http://powerbi.com/dashboards/pricing).

Nästa samtalsämne för dagen var Hadoop kluster. Alla är intresserade av att kunna lagra och bearbeta all möjlig data men flera sade sig sakna spetskompetens och helt färdiga out of the box paketeringar. Det händer fortfarande väldigt mycket inom området vilket gör det svårt att färdigställa lösningarna. Därför låg roadmappen för detta fortfarande något år framåt. Det är viktigt för verksamheten att förstå att hela BI bygget är en pågående process som fortgår och utvecklas kontinuerligt över tiden något som exempelvis ICA tryckte hårt på internt.

BI blir allt mer komplext med många verktyg, allt fler intressenter med olika lösningar i BI/DW portföljen. För att lösa detta arbetar många numera mer med virtuella datalager som en lösning för detta. Dvs man kombinerar olika datalager på olika plattformar med en virtuell lösning ovanpå. Någon nämnde också ETL verktygens död även om ingen ännu  slutat kopiera data. Däremot pratade flera om dataströmmar och allt fler realtidskrav vilket kommer att påverka framtidens lösningar kanske åt detta hållet.

Själv vimlade jag också en del och fick intrycket av en nytändning inom området vilket känns trevlig. Mycket beror såklart på att företagen allt mer pratar digitalisering, dataanalys och Big Data. Detta gjorde också att det var ovanligt många besökare iår.