Skip to content

Släpp kortsiktiga säljmål och marknadsför baserat på data

Att tänka allt för kortsiktigt har varit en långtgående trend inom digital marknadsföring. I marknadsföringsexperterna Les Binet och Peter Fields rapport “The long and short of it” belyser man just att många missar fokuset på varumärket och långsiktiga kampanjer.

Enligt studien använder hela 40 procent av respondenterna kortsiktiga försäljningsökningar som ett sätt att mäta en kampanjs effekt och samtidigt ser de tillfrågade att mätning, och hur man bevisar sin ROI, är den största utmaningen. Endast 17 procent svarar att de gör ROI-undersökningar inför varje marknadsaktivitet, vilket tyder på att databaserade beslut är ett område där marknadsförarna halkar efter.

– Vi vill belysa hur viktigt det är att kunna tolka och analysera all data man samlar in, för att sedan omvandla insikterna till datadrivna beslut i marknadsföringsaktiviteter. Idag handlar det inte bara om att ha en massa data, man måste ha förmågan att använda den.

Om man jobbar med analysverktyget Google Analytics är Google Tag Manager ett perfekt komplement för implementering av avancerade spårningslösningar för att se hur besökarna interagerar med webbplatsen.

– Ju mer data vi samlar in kring hur besökaren använder webbplatsen desto mer kan vi optimera för att få dem att genomföra fler värdefulla handlingar. Istället för att gissa oss fram tar vi datadrivna beslut mot uppsatta KPI:er, säger Jimmy Gullbrandsson, Head of Digital Marketing and Analytics. 

Google är en effektiv kanal för att hitta nya kunder

Idag är beteendet att googla fram information om tjänster och produkter en självklarhet för de flesta svenskar. Nära 70 procent av köpresan är digital idag och hela 95 procent av svenskarna använder Google när de söker på internet vilket gör söktjänsten till en bra kanal för att attrahera kunder som befinner sig i köpstadiet.

– Idag är det viktigare än någonsin att synas och ha en närvaro på Google för att inte missa potentiella kunder. Genom att finnas med i kundresan med relevanta annonser när användare aktivt söker efter dina tjänster eller produkter har man större chanser till konvertering.

Att ha en sökmotoroptimerad webbplats är väldigt viktigt vid annonsering med Google Ads. Både annonser och webbplatsens innehåll måste vara relevant mot vad användaren förväntar sig. Relevans är en aspekt som Google värdesätter högt och du kan bli belönad med lägre annonskostnader eller högre annonsposition ju bättre kvalitet du har i ditt Google Ads-konto, konstaterar Jimmy. 

Viktigt att basera beslut på data

Eftersom en webbsida vill attrahera rätt typ av trafik, nämligen de som är intresserade av webbsidans innehåll, är det viktigt att även innehållet och kanalvalet baseras på data. Att gissa sig till vilka marknadskanaler och vilken typ av innehåll som är bäst för kunderna är en sämre metod.

– Desto mer du vet om din målgrupp, desto bättre utgångsläge har du. Allt innehåll på din webbsida ska ha som mål att attrahera, konvertera och göra besökare till nöjda kunder. Det är något som borde vara i fokus för alla företags webbsidor, säger Markus Blomberg, Inbound Marketing-konsult och marknadsansvarig.

Många företag ställer nu om och ändrar sättet man sålt på under de senaste hundra åren till något helt annat.

– Många är intresserade av Marketing Automation-system, men förstår inte vad som krävs för att tekniken ska leva. Systemet köps in, men man har ingen digital marknadsföringsstrategi, ingen data att basera beslut på, bristfälliga kunddata att föra in i systemet, innehållsproduktionsutmaningar och ingen som förstår hur det nya systemet fungerar. Där kan vi komma in och stötta, avslutar Markus.