Skip to content

Marketing Automation – Något för säljaren och marknadsföraren?

Värdet av Marketing Automation för marknadsföraren

Marketing automation-systemet och leverantören HubSpot fungerar ofta som ett content management, customer relationship management och marketing automation-system. Detta innebär att systemet är både webb, landningssidor, säljstödsystem och analysverktyg och kanaler för företagets digitala kommunikation i olika medier.

”Hubben” blir en knutpunkt och ett sätt att bygga bort digital ångest hos marknadsförare och kommunikatörer, som ofta känner att de har för många system att dras med. Det är också ett sätt för sälj- och marknadsavdelningen att närma sig varandra tekniskt, något som är intressant för företaget eftersom det leder till intäkter och intressant för marknadsföraren som inkluderas i säljprocessen får möjlighet att bevisa sitt värde i siffror.

HubSpot har också en gedigen support samt kurser och certifieringar online som är till stor hjälp när det gäller att sätta sig in i inbound marketing och marketing automation.

Värdet av Marketing Automation för säljaren

Marketing Automation ser många som en möjlighet att vara kunddatadriven och släppa de årliga kampanjplanerna för att istället arbeta med specifik kunddata i realtid. Analysmässigt har ett marketing automation-system möjlighet att ge dig och ditt företags säljare möjligheten att arbeta datadrivet direkt i systemet.

Systemet ger dig data som på ett tydligt sätt säger vad specifika konverterade webbsidebesökare är intresserad av i den digitala kommunikationen som ditt företag förfogar över. Exempelvis vilka blogginlägg de läst och vilka mejl de öppnat och klickat i. Detta ger dig möjligheten att personalisera kommunikation och ger dina säljare ett bättre underlag för att bearbeta leads som kommer in via webben. Detta gör att säljaren har något att prata om när de väl får tag i kunden.

markus_blomberg_hubspot_marketing_automation_Knowit_Experience Ett exempel på en kontakt-vy som listar den potentiella kundens aktiviteter kopplat till företagets kommunikation

 

Släpp säljtanken och hjälp kunden

Många anser att marketing automation-system är nästa steg gällande kunddata och nästa steg kopplat till deras webb. Många köper dock system som de sen inte har innehåll eller systemkunskap nog att sköta. Ta gärna med i beräkningen hur lång tid det kommer ta att lära sig det nya systemet som ersätter befintliga system.

Det spelar egentligen mindre roll vilken marketing automation-plattform du väljer. Det viktiga är att du lär dig använda mjukvaran och förstår de bakomliggande principerna. Innan du tar dig an marketing automation är det en god idé att först sätta dig in i content marketing och inbound marketing. Content marketing bör ses som grundpelaren i ditt företags förtroendeskapande kommunikation.

Som alltid, är det klokt att tänka mindre på vad man ska sälja och mer på kundernas utmaningar och behov. Grundtanken i content marketing är att om ni bara pratar om innehåll som är kopplat till er produkt eller tjänst missar ni alla de som inte är redo för köp. Ni träffar eventuellt de som just där och då, befinner dig i ett köpläge. Innehållet ska istället möta behov hos dina webbsidebesökare och vara:

  • Relevant: Innehållet ska vara relevant
  • Intressant: Innehållet ska fånga målgruppens intresse
  • Värdefullt: Innehållet ska ge värdefull kunskap eller en bra upplevelse
  • Autentiskt: Innehållet ska vara från er och kännas som om det är från er

Gällande content marketing är Content Marketing Institute agendasättaren och här kan du hämta en stor del av den information du behöver kring content marketing.

New call-to-action