Skip to content

Leverantörerna inom HRIS måste börja prata med varandra

Vi lever i en tid där "Meantime Between Surprises" (sv. ung. tiden mellan nyheter) aldrig varit så liten som nu. Förändringar i teknik och beteenden kan omkullkasta en affärsmodell som fungerat i årtionden på bara några månader. Ingen bransch eller yrkesroll går säker. På ett konsultbolag har man nyligen valt in en artificiell intelligens, Alicia T, i ledningsgruppen för en av sina enheter. Vem står på tur för att ersättas av smart programvara?

Tyvärr är de svenska lönesystemleverantörena inte direkt kända för sina kvantsprång vad det gäller utveckling. Branschen är oerhört trögrörlig och systemen består av klipp och klistra-lösningar som är decennier gamla. Däremot dyker det upp allt fler små spelare som erbjuder smarta och billiga ”best of breed”-tjänster för specifika HR-funktioner som SaaS-lösningar (Software as a Service, mjukvara som en tjänst) i molnet. Och där finns det faktiskt en och annan svensk leverantör som tar allt fler marknadsandelar med sina lösningar. Troligen kommer vi att se fler leverantörer som erbjuder anpassade tjänster inom sin specialiserade hr-nisch i framtiden – och det bättre än någon annan tidigare.

Systemen behöver öppna upp för integrering - med varandra

För hr blir detta problematiskt. Samtidigt som man pressas från alla håll (som det här inlägget till exempel) att ta stora steg framåt sitter man fast med den ena foten i personal- och lönesystem som i inte utvecklats nämnvärt på flera decennier annat än att man flyttat ut i molnet, vilket väl är en självklarhet. Med andra foten sitter man i många fall fast i komplexa integrationer med andra verksamhetssystem som kostat en ansenlig summa att utveckla eller i integrerade halvdana moduler som lönesystemsleverantören erbjudit i en paketlösning.

För att hr ska bli den så flexibla och förändringskapabla som de behöver vara för att kunna bemöta digitaliseringens konsekvenser måste det bli enklare att både byta system och att koppla ihop/integrera systemen med varandra. "Tjänstefieringen" av systemen i molnet är en del av denna utveckling som idag snarast är att se som en hygienfaktor. Vår förhoppning att nästa steg inom HRIS är något i stil med HR Integration as a Service, eller möjligheten att bygga systemen ovanpå en adapterplattform som kan koppla ihop systemen friktionsfritt. Mjukvaruleverantörer inom andra branscher har insett att det är en win-win att låta sina program och system prata med varandra, så nu väntar vi bara på att HRIS-leverantörerna öppnar upp och gör detsamma.