Skip to content

Ny undersökning: Kvinnor och IT

Internetstiftelsen i Sverige med flera har tittat närmare på vad unga kvinnor anser om IT-branschen – vad som lockar alternativt avskräcker dem. Det är förstås högintressant läsning för oss som arbetar inom IT.

Drygt 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år har intervjuats genom Sifos riksrepresentativa webbpanel. Och ur branschens perspektiv är resultatet ganska nedslående: Mer än varannan tillfrågad svarar att de inte skulle kunna tänka sig att arbeta med IT.

Men det finns resultat i undersökningen som pekar på att det inte är själva arbetsuppgifterna som gör unga kvinnor ointresserade, utan snarare uppfattningen om IT-branschen. Trots att användningen av IT är branschöverskridande, lever fortfarande en på många sätt förlegad bild av IT-branschen kvar: Stereotypen med grabbiga hackers med nördiga intressen och outvecklad social kompetens i en branschkultur där kvinnor inte känner sig välkomna.

Det är få av de svarande som helst skulle vilja jobba specifikt på ett IT-företag. Nästan dubbelt så många svarar att de hellre skulle vilja arbeta med IT på vilket företag som helst:

Ser du någon skillnad mellan att arbeta på ett IT-företag specifikt eller att arbeta med IT på ett företag vilket som helst?

IT-branschen lyckas alltså enligt resultatet av den här undersökningen inte speciellt bra med att tilltala unga kvinnor. Inte heller IT-utbildningar känns lockande för respondenterna.

  • Var fjärde ung kvinna (26 %) svarar att den främsta anledningen till att så få kvinnor arbetar inom IT-branschen är att företagskulturen är för grabbig.
  • Var femte (21 %) svarar att det största hindret är att de inte skulle trivas i en så mansdominerad miljö.
  • Fyra av tio (41 %) anser att den främsta anledningen till att så få kvinnor arbetar inom IT-branschen är för att det finns för få kvinnliga förebilder.
  • Endast en procent känner att information/reklam från IT-utbildningar riktar sig precis till dem.

Varannan (51 %) svarar att det största hindret för dem att vilja arbeta med IT är att det inte passar deras personlighet. De personliga egenskaper som unga kvinnor tillskriver sig själva stämmer alltså inte överens med egenskaperna som de tillskriver folk som arbetar med IT. Egenskaperna som flest ser som viktigast inom IT-jobb är tekniskt kunnig (75 %), och problemlösande (71 %).

På frågan om egna teorier kring varför få kvinnor arbetar med IT svarade de flesta (68 %) att de tror att den främsta anledningen är att tjejer inte uppmuntras till tekniska intressen.

 

Bristande kunskap, bristande intresse

Endast 22 procent säger sig ha god kännedom om vad IT som yrke innebär och bara en dryg tiondel (11 %) av de tillfrågade säger sig ha fått lära sig mycket om IT i skolan. Hela 41 procent svarar att de inte blivit introducerade till IT överhuvudtaget. Och det är förstås svårt att vara intresserad av någonting som man inte vet vad det innebär.

I vilken utsträckning skulle du påstå att du känner till vad IT som yrke kan innebära?

En framtidsbransch – men bara för män?

Varannan respondent (49 %) anser att IT är en framtidsbransch, så unga kvinnors bristande intresse för IT beror alltså inte på att de inte ser någon potential i yrket i sig. Däremot tvivlar man på sin egen möjlighet till karriärsutveckling: Nästan hälften (48 %) tror att kvinnor har sämre karriärmöjligheter inom IT än män.

Men är det verkligen så? Med tanke på att IT-branschen på många håll aktivt försöker jobba med att rekrytera fler kvinnor, skulle det snarare kunna vara tvärtom. Det är helt tydligt något som branschen måste blir bättre på att förmedla.

 

Karriärmöjligheter på Knowit

Här på Knowit behöver vi, precis som alla andra företag med rötterna i IT-världen, kämpa för att jämna ut könsfördelningen. Några sätt att skapa bättre förutsättningar är att anställa fler kvinnliga chefer, skapa interna nätverk och intressegrupper. Vi behöver säkert också jobba ännu mer med att lyfta fram kvinnliga förebilder, för att utmana den grabbiga bild av vår verklighet som kanske lever kvar.

Det är ganska lätt att associera IT till datorer, nätverk, servrar och programmering. Men man får inte glömma att tekniken bara utgör halva delen av ordet informationsteknik. Tekniken är så att säga bara ett verktyg för att nå målet – information, kommunikation. (Och nej - ”IT” betyder inte ”Inga Tjejer”.)

Det närliggande målet är att Knowit i stort ska ha minst 30 procent kvinnor och väsentligt öka antalet kvinnliga chefer. Det är idag främst på utvecklarsidan som övervikten av män är som störst, och fördelningen varierar inom olika delar av Knowit. Inom vissa verksamheter är vi uppe i en 50/50-fördelning bland exempelvis konsultchefer och teamledare. Så visst finns det karriärmöjligheter här, för både män och kvinnor.

 

Rapporten

Rapporten ”Unga kvinnor och IT” har tagits fram av analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence på uppdrag av IIS (tidigare .SE), Unionen, Centric och Ericsson. Du kan läsa den i sin helhet här: https://www.iis.se/docs/Unga_kvinnor_och_IT.pdf

(Graferna i det här blogginlägget är hämtade från rapporten.)