Skip to content

Kravhantering och LEAN

I kommentarerna till mitt förra inlägg här på kravbloggen så tycker jag att det blir tydligt att kravhantering har lite olika syften i olika skeden i ett projekt. Till att börja med är det givetvis viktigt att ha kontroll på kraven och dess kvalitet under projektets gång. Man måste ha en tillräckligt detaljerad kravspec för att kunna utveckla eller handla upp.

Däremot tror jag att kravhanteringens roll i de tidigare skedena ofta missas eller förbises och här tror jag att det finns stora vinster att göra. Jag tror också att kravhanteringsdisciplin i sig har mycket att vinna på att snegla på andra områden, t.ex. Lean Product Development (LPD) och Lean Startup. Just kopplingen till olika Lean-filosofier tror jag kan föra kravhanteringen framåt en bra bit.

Om man skulle generalisera lite så skulle man kunna säga att kravhanteringens roll under projektets gång har till syfte att säkra leverans i tid och inom budget.

Det är ju givetvis bra men om man utvecklar något som ingen vill ha så spelar det inte så stor roll om man levererar i tid. Det blir ändå en dålig affär.

Här tror jag att kravhanteringens andra sida har en stor roll att spela som verktyg för att hitta vad som faktiskt skapar värde åt intressenterna. Just det problemet angriper Eric Ries i sin bok The Lean Startup, som jag upplevde hade många intressanta kopplingar till kravhantering även om den inte uttryckligen säger det.

I mitt eget konsultande försöker jag alltid lyfta frågan hos kunderna varför de gör det de gör? Vad är den bakomliggande orsaken till att de utvecklar eller handlar upp precis det här? Jag kommer framöver att försöka väva in mer av Lean-filosofi i mitt arbete.

Har du redan har erfarenhet av det kopplingen mellan krav och Lean skulle det vara väldigt intressant att höra mer om det.

/Alexander von Essen, Require AB