Skip to content

Kravhantering i offentlig upphandling

Nästan alltid när vi pratar om kravhantering så gäller det utveckling av produkter av något slag. Ofta IT-system. En aspekt av kravhantering som däremot ofta hamnar i skymundan är dess roll i upphandling. Det tycker jag är tråkigt. Företag och organisationer har jättemycket att vinna på att se över hur de specificerar sina krav i upphandlingar. Detta gäller i synnerhet våra Statliga verk, som upphandlar varor och tjänster för många miljarder varje år.
I våras blev Statens Offentliga Utredningar (SOU) klara med en 700 sidor lång rapport där de analyserat problem och förbättringsområden i Svensk offentlig upphandling. Självklart handlar den inte bara om krav men en av de tyngsta punkterna är faktiskt att myndigheterna har mycket pengar att spara på att arbeta bättre med krav och kravhantering.

Låt oss leka lite med tanken på vilka konsekvenser detta har.

Några siffror som brukar nämnas generellt är att 7 av 10 projekt misslyckas avseende tid och/eller budget och i ca 80% av fallen beror det på just bristande kravhantering i någon form. Det betyder att nästan 60 % av alla projekt misslyckas på grund av bristande kravhantering. Definitionen av misslyckas är i detta fall ganska bred och innefattar allt från totala haverier till att bara skjuta över budget lite grand. (Tyvärr finns det många exempel på det tidigare.)

Dessa siffror har i och för sig inte tagits fram för offentlig upphandling men jag tror att vi ganska säkert kan anta att det inte är väsentligt mycket bättre där än i den privata sektorn.

Varje år handlar Staten varor och tjänster för ca 500 miljarder kronor vilket innebär att ca 280 miljarder kronor stoppas in i projekt som antingen läggs ner eller blir försenade eller dyrare.

Erfarenheter från bl.a. NASA visar att det ofta går att spara över 10% av de totala kostnaderna med hjälp av bra kravhantering vilket skulle betyda att Staten potentiellt kan spara över 50 miljarder kronor om året och ändå få samma kvalitet på produkterna/tjänsterna.

Jag kan tänka mig mycket annat som jag hellre skulle vilja lägga de pengarna på.

/Alexander von Essen, Require AB

PS: Här kommer länkar till några fall då jag tror att man missat lite i kravställningen.  ;)

http://www.dn.se/sthlm/forsenat-it-projekt-skapar-frustration-i-stans-skolor/

http://cio.idg.se/2.1782/1.326833/ (Se särskilt avsnittet om PRV)

Och så min personlig favorit:

http://hd.se/landskrona/2013/02/11/skattepengar-upp-i-rok-med/