Skip to content

Kort om digital HR

En av våra senaste medarbetare, Julia, är nyligen utbildad personalvetare och skrev sin masteruppsats om operativa ledarroller i digital transformation. Här kommer hennes tankar om hur den digitala omställningen påverkar HR.

När digitaliseringen nu är en del av vår vardag kan det vara läge att titta närmare på hur den påverkar HR och vad begreppet digital HR innebär.
Inledningsvis kan vi i stora drag definiera digitalisering som en förändrande och utvecklande process driven av teknologi och dess utveckling. Det i sin tur skapar nya informationsflöden, affärsmodeller och beteenden hos oss människor.

I organisationen handlar digitaliseringen inte bara om att använda sig av digitala plattformar och medier utan också om hur de digitala verktygen påverkar kulturen, ekonomin och strukturen i organisationer. Detta i sin tur påverkar människorna i organisationen och förväntningarna på HR:s roll som värdeskapare. 

Många av de förändringar vi ser i dag i organisationen beror på eller påverkas av den digitala utvecklingen. Detta har gjort att man idag använder digital transformation, eller digital omställning, som begrepp för de digitala initiativ vilka tillsammans transformerar hela organisationer. Det är viktigt att inte se digital omställning som ett specifikt projekt med en initierings-, implementations- och förvaltningsfas utan som en långsiktig process av flertalet förändringar. Förändringar är till största delen oregelbundna och inte linjära eller sekventiella. För att lyckas med dessa förändringar är det viktigt att HR och IT jobbar nära ihop, då en digital omställning kommer att påverka både infrastruktur och medarbetare.

Att ha detta med sig dessa definitioner är en bra start till digital HR och vad det innebär. Hur kan ni på HR använda er av dessa förändringar, för att få med människorna på resan mot att organisationen blir alltmer digital men också hur kan HR använda sig av digitala verktyg för att skapa värdefullt arbete?

  • Definiera digitaliseringen - vad innebär den för er?
  • Vilka konsekvenser ger digitaliseringen för HR i er organisation?
  • Hur möter ni på HR förväntningar kring en digital medarbetarupplevelse?

Julia Wistrand är konsult inom digital HR. Du hittar henne på LinkedIn.