Skip to content

Knowit stödjer barnhem i Tanzania

Hälften av Tanzanias 46 miljoner invånare är under 18 år. Medellivslängden är enligt UNICEF 58 år och 5,8 procent lever med HIV/AIDS. Det är en av anledningarna till att miljontals barn saknar föräldrar och därmed sällan någon som ser till att de får den vård, omsorg, kärlek och utbildning som de behöver. 

ECONEF TANZANIA

Barnhemmet Econef Tanzania

Econef Tanzania är en oberoende, icke-statlig organisation i norra Tanzania som drivs av Caroline Nicholas och finns till för att förbättra levnadsförhållandena för föräldralösa barn i närområdet. Vanligast är att barnen förlorat sina föräldrar i HIV/AIDS och sedan lämnats åt sitt öde. Med hjälp av ekonomiskt stöd från privata donatorer har Econef Tanzania möjlighet att erbjuda grundtrygghet för barnen på barnhemmet. Caroline har sett till att barnen har någonstans att bo, att de får mat och tillgång till sjukvård och utbildning.

Econef Sverige är en insamlingsstiftelse som arbetar för att samla in pengar till Econef Tanzania och projektet att bygga ett större barncenter och en förskola, så att drömmen om att hjälpa fler barn kan förverkligas. Det är genom privata donationer och engagemang ifrån Arkitekter utan Gränser och Ingenjörer utan gränser som Econef Sverige lyckats hjälpa Econef Tanzania att anskaffa land, bygga ett barncenter med ordentliga skollokaler, sovsalar för fler barn samt etablera jordbruk. Målet är att Econef Tanzania och barncentret successivt ska bli alltmer självständiga i sin verksamhet och på sikt inte vara beroende av donationer. Byggnaderna konstrueras för att vara självförsörjande på elektricitet genom installering av solcellspaneler. System för regnvatteninsamling och naturlig ventilation är integrerade i byggnaderna som också byggs i stort sett underhållsfria.  

KNOWITS BIDRAG

Barn i barnhemmet Econef Tanzania

Knowit Insights styrkeområde inom IT-strategi åker i början av februari 2019 till Tanzania för att volontärarbeta på det barnhem, eller -center, som Econef Sverige har byggt. Vårt syfte är att nyttja vår expertis inom IT och organisation för att bistå med kunskap inom områden såsom budgetering och verksamhetsutveckling, sociala medier och utveckling av hemsidor. Förhoppningen är att vi ska kunna stötta Econef Tanzania i att bli en helt självförsörjande verksamhet. Vidare planerar vi att hålla utbildningar och kurser om IT och IT-verktyg för både barn och vuxna på centret. Vi ska också hjälpa till med mer praktiska saker såsom att mäta upp markerna och estimera storlek på nya vattentankar för regnvatteninsamling. Därtill hoppas vi också på att kunna bidra med saker som barnen behöver, som exempelvis leksaker, böcker, pennor och datorer samt pengar för att hjälpa till att bygga en förskola. Ritningar på en förskola finns framtagna - men medel för att kunna finansiera bygget saknas.

BIDRA TILL BYGGET AV FÖRSKOLAN OCH BARNENS UTVECKLING

Vill du hjälpa till? Barnen och centret är i stort behov av en förskola samt ett antal saker som de har svårt att få tag på eller finansiera själva. Vår förhoppning är att innanBarnen resan kunna samla in nedan listade saker att skänka:

 • Bärbara datorer (inklusive laddare)
 • Trådlösa datormöss
 • USB-minnen
 • Översättningspennor (Swahili-Engelska)
 • Böcker på engelska (både grammatikböcker och annan litteratur)
 • Skriv- och ritblock
 • Pennor (blyerts och bläck)
 • Kritor
 • DVD-filmer
 • Datorspel
 • Övriga leksaker för gemensam lek (till exempel fot-/basketboll)
 

Vi har nu lyckats samla in allting utom det som är rödmarkerat i listan.

Därtill hoppas vi också att kunna bidra med finansiering till bygget av förskolan. För att kunna bygga förskolan behövs cirka 2 miljoner SEK och hittills har endast en liten del av detta samlats in.  

Om du vill hjälpa oss med detta, antingen genom att bidra med någon av sakerna som listats ovan eller finansiella medel till bygget av förskolan är vi otroligt tacksamma!

SÅ HÄR GÖR DU OM DU VILL HJÄLPA TILL

Om du är intresserad av skänka saker ta då gärna kontakt med oss!

Stockholm: Lucas Netzell, lucas.netzell@knowit.se
Göteborg: Ingrid Johansson, ingrid.johansson@knowit.se

Om du istället vill skänka pengar till bygget av förskolan görs det enklast till Econef Sverige: 

BANKGIRO: 835-7329
KONTOINNEHAVARE: ECONEF SVERIGE

Alla pengar går direkt till Tanzania. Inga mellanhänder, inga administrativa kostnader förutom bankens. Märk din betalning med KNOWIT BARNCENTER.

Vill du läsa mer om Econef hittar du deras hemsida här.

Tack!

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera detta inlägg vartefter material till skolan och barnen skänks. För att ni ska få följa vår resa och den effekt som donationerna skänker barnhemmet  kommer vi att publicera ytterligare uppdateringar. Innan avresan rapporterar vi vilka som har donerat, efter erhållet godkännande, och hur mycket vi totalt har samlat in avseende bygget av förskolan och barnens utveckling. Efter genomförd resa beskriver vi värdet av dessa donationer och följer upp hur det mottogs.